Festivalul medieval Curtea Domnească 25-27 septembrie 2015

25-27 Septembrie 2015
București

 

Festivalul medieval Curtea Domnească vine cu ateliere pentru copii in perioada 25-27 septembrie 2015

festivalul medieval bucuresti 2015Vineri 25 septembrie 2015

Ora 17:00 – Conferinţă despre luptele şi portul militar în perioada medevală – Trabanţii Negrii – si cum s-a ajuns la HEMA (Histrorical European Martial Arts) susţinută de Asociaţia Societas Milites Getae. HEMA reprezinta artele marțiale de luptă armată sau nearmată, de origine europeană. Acestea se bazează pe metode documentate, a căror practicare a fost întreruptă la un moment dat sau care au evoluat în alte tipuri de arte marțiale.
În cadrul HEMA sunt practice arte martiale specifice evului mediu – bazate pe tratate și manuale de luptă datând din evul mediu tarziu care descriu tehnici de duel, auto-apărare și strategii de război utilizând o gamă largă de arme – și ajungând până la perioada modernă timpurie – perioadă în care artele marțiale încep să capete și utilizări sportive.

Sâmbătă 26 si duminică 27 septembrie 2015

Ora 11:00 – Parada de deschidere: defilarea între Hanul Manuc şi Muzeul Curtea Veche unde se va prezenta onorul. După salut, garda se va retrage în pas spre fosta Sală a Tronului;
Ora 12:00 – Atelier pentru copii „Arhitectură Medievală la Curtea Veche” cu Asociaţia Istoria Artei;
Ora 12:00 – 18:00 Lupte demonstrative cu arme specifice perioadei secolului al XV-lea (10 reprize a câte 3 minute în două serii dimineaţa şi seara). Reprezentaţiile vor fi însoţite de explicaţii cu privire la echipament şi stil de luptă. După terminarea demonstraţiilor un membru SMG va explica modul de luptă specific sec. al XV-lea practicat în cadrul HEMA (Histrorical European Martial Arts) şi impactul acestui sport în Europa.
Ora 13:00 „Şcoala Micului Scutier” – Activităţi pentru copii, care se vor fi iniţiaţi în tainele armelor şi elementelor de armură;
Ora 13:30 – „Apăraţi Căpitanul” program interactiv între membri SMG şi copiii din public. Copiii din public vor fi echipaţi cu replici din spumă poliuretanică ale armelor sec al XV-lea.
Ora 14:00 Tir cu arcul tradiţional pentru vizitatori sub îndrumarea membrilor SMG;
– Prezentarea unui Cort de campanie specific perioadei la intrarea căruia va fi montat un rastel cu arme.
Ora 15:00 Prezentarea Istoriei Trabantilor Negrii în Garda Voievodală a Valahiei;
Ora 16:00 Program de Jonglerii cu Foc asigurat de un membru al SMG;
Ora 17:00 – Atelier pentru copii „Arhitectură Medievală la Curtea Veche” cu Asociaţia Istoria Artei
Ora 19:00 Paradă de închidere a zilei între Muzeul Curtea Veche şi Hanul Manuc la care membri SMG vor purta torţe aprinse.

The Princely Court Medieval Festival – First Edition

───────── ꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷ ────────

───────── ꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷ ────────

Friday September 25th 2015

17:00 – Conference on warfare and military garb during the Medieval ages – Trabanţii Negrii – and how it culminated in HEMA (Historical European Martial Arts), held by the Societas Milites Getae Association. HEMA represents armed and unarmed martial arts techniques of European origin. These are based on documented methods that ceased being practiced at some point, or that gave evolved into other forms of martial arts.
With HEMA, martial art forms specific to the Medieval Ages are practiced – techniques based on treaties and battle manuals of the late Middle Ages, describing techniques for dueling, self-defense, and war strategies, utilizing a wide array of weapons – and reaching all the way to early modern times – a period during which martial arts begin garnering interest as a practiced sport.

Saturday 26th and Sunday 27th of September 2015
11:00 – Opening parade: a march between Manuc Inn and the Old Princely Court, where the honors will be given. After their salute, the guard shall retreat towards the old Throne Room;
12:00 – Workshop for children – “Medieval Architecture at The Old Princely Court” with the History of Art Association;
12:00-18:00 – Demo fights with weapons specific to the 15th century (10 rounds, each lasting 3 minutes, in two sessions, morning and evening). The performances will be accompanied by explanations regarding the equipment and the fighting style used. After the performances an SMG member will explain the fighting techniques typical of the 15th century, practiced with HEMA (Historical European Martial Arts) and the impact of this sport in Europe.
13:00 – “The Young Squire’s School” – Activities for children, who will be introduced to the world of medieval armor and weapons.
13:30 – “Protect the Captain” – an interactive activity between the SMG members and the children in the public. The children will be equipped with Styrofoam replicas of 15th century weapons.
14:00 – Traditional archery practice for visitors, under the guidance of SMG members.
– The Presentation of a field tent specific of the times, at the entrance of which will be set up a weapons rack
15:00 – A presentation of the Trabantii Negrii History as Princely Guards of Wallachia
16:00 – Fire juggling, performed by a member of the SMG;
17:00 – Workshop for children – “Medieval Architecture at The Old Princely Court” with the History of Art Association;
19:00 – Closing parade for the day, a march between the Old Princely Court and the Manuc Inn, members of the SMG will be carrying lit torches.

 

 


 

 

Mai multe evenimente gratuite si activitati pentru copii si parinti 23-27 septembrie gasesti aici.

 

Detalii Eveniment

Perioada:
25-27 Septembrie 2015

Ora incepere:
00:00:00

Ora terminare:
00:00:00

Orasul:
București

Detalii Locație

Muzeul Curtea Veche

Județ:
Sector 3

Oraș:
Bucuresti

Adresa:
Str. Franceza nr. 21-23,

Abonează-te la Newsletterul Gokid! Fii la curent cu evenimentele importante pentru copii din București!
DISTRIBUIE

EVENIMENTE SI ACTIVITATI LA CARE MERGEM CU COPILUL