Noaptea la MARe. Noaptea Muzeelor 2019 @ Muzeul de Artă Recentă

Sâmbătă 18 Mai 2019
București

For English, please scroll.
RO:

Noaptea Muzeelor? Excelent! Vă invităm la… MARe. Suntem cel mai recent muzeu pe harta ”nopții”. Și, cu siguranță, avem cu ce să vă primim. Arhitectură, artă, muzică, poezie, proiecții, atmosferă. O grădină intimă și o cafenea numai bună de început (sau de încheiat!) turul prin oraș.

Vom fi deschiși pentru dumneavoastră de la ora 19:00 la ora 02:00 (ora la care intră ultimul vizitator). Vizitarea muzeului se va putea face până la ora 03:00. Intrarea liberă.

Unde suntem? Chiar aici: https://www.mare.ro/contact

Cum ajungeți?

Cu mașina personală (Primăverii 15, Sector 1, București). Dar vă avertizăm că pot fi probleme cu parcarea.

Cu metroul: de la stația de metrou Aviatorilor – ieșirea înspre Herăstrău – sunt doar 3 minute până la muzeu.

Cu autobuzul: din stația de autobuz Charles de Gaulle (Calea Dorobanților/TVR): 131, 282, 301, 330, 331, 331bis, 335 sau N113. (cca 5-6 minute de plimbare).

Cu bicicleta: Da, avem și parcare pentru biciclete. Nu mare, dar de ajutor. O găsiți chiar în dreptul vitrinei cafenelei, care dă spre strada Heleșteului. Cum ar veni, dacă sunteți în dreptul ușii de intrare în muzeu, doar priviți spre dreapta. Here it is!

Pe jos. Eficient, plăcut, natural. Și lăudabil.

Acestea fiind lămurite, e timpul să vă spunem de ce să veniți la MARe între 19:00 și 02:00!

EXPOZIȚIILE. Sunt trei la număr:

”Fete de vis. Idealul feminin în arta românească, de la Nicolae Grigorescu, la Ion Grigorescu.” 48 de lucrări, semnate de 51 de artiști români sunt tot atâtea argumente pentru a contura un ideal. Dar și pentru a-l visa. Expoziția include și trei lucrări de tezaur. Vă provocăm să le descoperiți. Fie la nivelul -1 (subsol), fie la nivelul 3 (mansardă). Mai multe aici https://www.mare.ro/fete-de-vis-idealul-feminin-%C3%AEn-arta-rom%C3%A2neasc%C4%83-de-la-nicolae-grigorescu-la-ion-grigorescu

”Photophilia”. Astăzi toată lumea face poze sau pozează. Actul de a fotografia e la îndemâna oricui. Un smartphone, o aplicație, câteva filtre și un cont pe social media sunt suficiente pentru a fi convingător. Dar când vorbim despre un artist de talia lui Thomas Ruff, unul dintre cei mai importanți și mai inovatori artiști din domeniul fotografiei la nivel internațional, lucrurile nu mai par atât de simple. Câteva momente de meditație nocturnă în dreptul celor 19 lucrări realizate de un maestru ne poate schimba cu totul viziunea. Vă invităm să suferiți de ”photophilie” la aproape toate nivelurile muzeului sau, mai exact, între acestea! Dacă ajungeți (și sigur ajungeți!) veți înțelege la ce ne referim. Pentru cei care ne (re)cunosc vom preciza doar că fotografiile semnate de Ruff sunt tot acolo unde, până acum, au fost lucrările video ale lui Martin Creed și, înainte de acestea, fotografiile lui Jeff Wall. https://www.mare.ro/photophilia-thomas-ruff-la-bucurești

”Diversitate stilistică cu răspundere limitată”. Aceasta este colecția permanentă. Este expoziția care definește muzeul. Conceptul său. Pariul lui! În 1965, la al IX-lea Congres al Partidului (da, acela în care Nicolae Ceaușescu a ajuns conducătorul partidului și al statului), s-a luat o decizie extrem de importantă: eliberarea artei românești de sub canonul stalinist. În expoziție veți descoperi un număr (relevant!) de lucrări și de artiști români la care această libertate (fie și iluzorie) s-a făcut simțită. Artiști care au creat între începutul anilor 60 și 1989 (la etajul 2) și artiști care creat după Revoluție, când conceptul de libertate sau cel de eliberare a căpătat semnificații cu totul diferite. Arta ca eliberare sau ca libertate? Nu, nu este același lucru. Dar răspunsul vă aparține. Fie și pentru o noapte.
https://www.mare.ro/diversitate-stilistica-cu-raspundere-permanenta

EVENIMENTE SPECIALE ȘI INVITAȚI SPECIALI

19:00 – 03:00 – Indiferent la ce oră ajungeți la MARe este bine să aveți bateria plină. Iar dacă nu o aveți, e bine să aduceți încărcătoarele. Prize avem noi. Căci la MARe merită să vă descărcați aplicația dARe by Samsung. Cu ea veți ”deschide” anumite lucrări din muzeu, pentru a plonja într-o realitate augmentată. Lucrări semnate de Ion Grigorescu (Geniul), de Anca Mureșan (Dulapul), de Corduța Cernea (Complicity), de Dumitru Gorzo (Al treilea sex), de Regele Ionescu (Documentar), de Ștefan Ungureanu (The visible effort) sau Nicolae Comănescu (Big Smile și fără ochi) vor ieși din tăcere și din nemișcare.
Tot ce trebuie este să îndreptați telefonul înspre ele! Desigur după ce deschideți aplicația dARe by Samsung. Noi credem că arta este, oricum, o ”realitate augmentată” sau chiar virtuală. Dar Samsung ne provoacă la un pariu. Unul din care toată lumea câștigă.

20:30-22:00 – ”Cu Leonid Dimov și Florin Pucă în Eleusis și Oniria.” Când combini poezia cu imaginea este greu de decis dacă nu cumva imaginea este vers întrupat sau dacă versul ar fi imagine tălmăcită. Iar când versurile sunt ale lui Leonid Dimov (și vocea, tot a lui!), ori când desenele sunt semnate de Florin Pucă (din volumul lui Modest Morariu, Meridiane 1974), nu știi dacă să te încrezi mai mult ochilor sau urechilor. Poate că doar trebuie să ne credem inimii. Sau – de ce nu – celor doi vorbitori care ne vor spune cum stă treaba: Claudiu Komartin și Dan Popescu. Așadar, între 8 și 10 jumătate seara, vă așteptăm la MARe, pe terasă. Poezie, discuții, proiecții.

23:00 – 03:00 – ”Scoro plays Muslimgauze”. Dacă poezia și imaginile sunt pe terasă, în abis de MARe, la Auditorium, îl veți găsi pe Scoro! Scoro (Bogdan Scoromide) este DJ, organizator de evenimente musicale și conduce o casă de discuri numită Orgone Dealers, axată pe casetele audio. Exact, pe acele obiecte de-un fermecător anacronism, în care avem încapsulate fascinantele impurități ale începuturilor.
La MARe, de Noaptea Muzeelor, Scoro va prezenta o selecție din piesele lui Bryn Jones (1961-1999), cunoscut și sub numele de Muslimgauze, compozitor a peste 90 de albume de muzică electronică experimentală, influențat de ritmurile arabe și de filmele obscure din Orientul Apropiat.

23:00 – 03:00 – ”Sounds” cu DJ’s ”Better than Nada” Corvin și Călin No Clue. Unde? La cafeteria. Dacă Scoro vi se pare prea adânc puteți ieși la ”suprafață”, unde, la o cafea sau la un pahar puteți plănui în mod relaxat traseul nopții. Sau poate decideți să-l încheiați la noi. Muzică ambientală sau antrenantă, volum numai bun de ascultat, dar și de schimbat o vorbă.

Arhitectura! Dacă nu ați ajuns până acum, vă recomandăm să investiți un minut în contemplarea clădirii. Este, de fapt, parte din conceptul curatorial al muzeului. Și ceea ce veți vedea este, în sine, un performance: o clădire suspendată! Căci profilul mai degrabă ciudat al muzeului reproduce în linii simple vechea clădire pe care a înlocuit-o. Iar dacă nu vi se pare tocmai… mare, e în regulă. Interiorul cumva ”labirintic” va reuși să vă demonstreze că aparențele înșală.

Cam acestea ar fi propunerile noastre pentru Noaptea Muzeelor. Și, evident, pentru o bună dimineață!

EN:
The Night of the Museums? Perfect! Then we invite you to… MARe. We are the most recent museum on the map of this “night”. But we can definitely be excellent hosts. Architecture, art, poetry, projections, music, atmosphere. An intimate garden and a coffee for starting (or rounding up) the tour throughout the city.

We’ll be open for you from 19.00 to 02.00 (up to the last visitor entering the museum). The museum can be visited up to 03.00. Free entrance.

Where can you find us? Right here: https://www.mare.ro/contact

How can you get to us?
By personal car (Primaverii 15, Sector 1, Bucharest). But we must let you know that the parking might not be that easy.
By metro: from Aviatorilor station – near Herastrau – it only takes 3 minutes to get to us.
By bus: from Charles de Gaulle station (Dorobantilor/TVR): 131, 282, 301, 330, 331, 331bis, 335 or N113. (in a 5-6 minutes walk).
By bike: Yes, we do have parking for bikes. It is right near the window from the cafeteria, on the Street Helesteului.
On foot. Efficient, pleasant, natural. And praiseworthy.

The program we offer between 19.00 and 02.00?

The three exhibitions:
“Fair Maidens. The Feminine Ideal in Romanian art from Nicolae Grigorescu to Ion Grigorescu” – 48 works of art, signed by 51 Romanian artists are as many reasons for outlining an ideal – and for fantasizing about it. The exhibitions also includes three works from the national heritage. We challenge you to discover them. Either at level -1 (basement), or at level 3 (attic).

“Photophilia” – Today, everyone takes photos. The act of photographing has grown secular in this sense. A smartphone, an app, some filters and an account on social media can make you a photography artist. But when we speak of an artist as important as Thomas Ruff, one of the greatest innovators of photography worldwide, things cease being so simple. A swing of nocturnal meditation in front of the 19 works made by Thomas Ruff can change our vision completely. We invite you to suffer of “photophilia” in all the inter-levels of the museum. For those you are already acquainted with our building, we can say that the photos of Ruff are in the same place where, until now, there were the videos of Martin Creed and, before them, the photos of Jeff Wall.

“Stylistic diversity Ltd” – This is the permanent collection. It is the exhibition that defines the museum. Its core-concept. Its bet! In 1965, at the 9th Congress of the Party (the same Congress where Nicolae Ceaușescu became the leader of the party and of the state), a very important decision was made: the emancipation of Romanian art from the Stalinist canon. In the exhibition you will discover a relevant number of Romanian works and artists that manifested this (even illusionary) freedom. Artists who created between the early 60’s and 1989 (at the second floor) and artists who created after December ’89, when the concept of freedom and that of emancipation gained essentially different connotations. Art as emancipation or as freedom? Not the same thing. But the answer is yours. Even if only for one night.

SPECIAL EVENTS AND GUESTS

19.00 – 03.00 – Regardless of the hour you’ll get to MARe, make sure your battery is full. If not, do bring chargers – we have the sockets. When in MARe, it’s worth downloading the app dARe by Samsung. This app can open certain works from the museum, in order to plunge in augmented reality. Works signed by Ion Grigorescu (The Genius and the Age), by Anca Mureşan (Der Schrank), by Codruţa Cernea (Complicity), by Dumitru Gorzo (The Third Sex), by Regele Ionescu (Documentary Portrait), by Ştefan Ungureanu (The Visible Effort) or Nicolae Comănescu (Big Smile and No Eyes) will come to digital life.
All you need to do is to point the phone towards these works! Of course, after you install the app dARe by Samsung. We believe that art is always “augmented reality” or even virtual reality. But Samsung dares us to actually check the difference – and that’s win-win for everyone.

20.30 – 22.00 – “With Leonid Dimov and Florin Pucă in Eleusis and Oniria”. When you combine poetry with image it is hard to decide whether the image is an embodied line or if the words are a translated image. And when the lines and poetry belongs to Leonid Dimov (and the recorded voice is also his!) and when the illustrations are signed by Florin Pucă (from the volume of Modest Morariu, Meridiane, 1974), your eyes and ears get dazzled by the combination. Perhaps only the heart should be sober. Or, perhaps we should entrust this trip to the two speakers: Claudiu Komartin and Dan Popescu. So, between 20.30 and 22.00, we wait for you at MARe, on the terrace. Poetry, discussions, projections.

23.00 – 03.00 – “Scoro plays Muslimgauze”. While poetry and projections are on the terrace, in the Auditorium, you’ll find Scoro! Scoro (Bogdan Scoromide) is a DJ, organizer of musical events and is the manager of a record company called Orgone Dealers, based mainly on audio tapes, those charmingly obsolete objects encapsulating the fascinating impurities of the beginning. At MARe, on the Night of the Museums, Scoro will present a selection from the works of Bryn Jones (1961-1999), also known as Muslimgauze, a composer of over 90 albums of experimental electronic music, influenced by the Arabian rhythms and obscure movies of the Near East.

23.00 – 03.00 – “Sounds” with DJ’s “Better than Nada”Corvin and Călin No Clue. Where? At the cafeteria. If Scoro goes to underground, than you can come up to “light”, where, while sipping a coffee or a glass of wine, you can plan the rest of your night tour through museums. Ambient or entertaining music, finely tuned.

The architecture! If it’s your first time at the museum, we recommend that you pay a minute to contemplating the building. It is, actually, part of the curatorial concept of the museum. And the view will actually be a performance in itself: an aerial building! Since the rather strange profile of the museum reproduces the old building that it has substituted. It’s OK if you don’t find it… big. The somehow “labyrinthine” interior will prove that appearances can be deceiving.

These are our proposals for The Night of the Museums. And, of course, for a good morning!

Detalii Eveniment

Data:
Sâmbătă 18 Mai 2019

Program:
19:00 - 03:00

Orasul:
București

Abonează-te la Newsletterul Gokid! Fii la curent cu evenimentele importante pentru copii din București!
DISTRIBUIE

EVENIMENTE SI ACTIVITATI LA CARE MERGEM CU COPILUL