Weekend la MNAC online: Love art | Jurnalul unui geniu. Salvador Dalí

11:00 - 13:00
Sâmbătă 19 Februarie 2022
Online

Please scroll down for English.

/RO: În această perioadă atelierele pentru cei mici au loc doar în mediul online, într-o formulă interactivă. 🧡ART — Arta contemporană de la plancton la zbor intergalactic este o serie de ateliere care ne ajută să înțelegem Colecția MNAC, dar și de unde vine și se hrănește arta contemporană, în general.

// CUM POȚI PARTICIPA

Potrivit pentru: familii cu copii cu vârste între 5-14 ani, în limita a 20 de locuri disponibile. Sesiunile sunt incluzive, toți copiii și adulții cu dizabilități sunt bineveniți.

Acces: Înscrierea la atelier se face la adresa [email protected]. Aceasta va trebui să cuprindă numele celor mici, vârsta, atelierul, și un printscreen cu biletul de participare.
Participarea costă 40 lei pe atelier, indiferent de câte capete din familie încap în fața ecranului. Poate fi achiziționat aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.

Abonamente

───────── ꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷ ────────

───────── ꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷ ────────

Abonament 8 ateliere / 160 lei: cu un abonament pe 2 luni achiziționezi un atelier la jumătate de preț). Poate fi achiziționat prin achitarea a 4 bilete de tip Taxă atelier de educație aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
Abonament 3 ateliere / 100 lei: la două ateliere al treilea este la jumătate de preț. Poate fi achiziționat prin achitarea a 2 bilete de tip Taxă atelier de educație + 1 bilet acces general aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
Păstrează legătura cu noi pe grupul de Facebook dedicat atelierelor pentru copii de la MNAC: https://www.facebook.com/groups/1514013378792163.

// DESPRE ATELIER

După ce la precedentul atelier din această serie am cunoscut suprarealismul belgian prin opera lui René Magritte, continuăm aventura suprarealistă cu un nou pictor. Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí Domenech, acesta este numele complet al copilului ce și-a început aventura artistică prin a picta pe cutiile de la pălării primite în dar de la mătușa sa, croitoreasă de lux, iar la vârsta de 14 ani expunea deja în teatrul local din Figueras, orășelul său natal din provincia spaniolă Catalunia.

Dalí a creat o legendă în jurul său, jucând rolul unui geniu excentric, ce apărea în lume îmbrăcat în pantaloni scurți și pardesiu lung, cu favoriți și două mustăcioare pe care le purta ca pe niște antene date cu pomadă, care fuma pipă și pretindea că părinții l-au numit Salvador tocmai pentru că era menit să salveze pictura amenințată cu moartea de către toate „ismele” anarhice, referindu-se la curentele de avangardă precum abstracționismul, suprarealismul academic sau dadaismul. Vom afla mai multe despre opera sa vastă ce se extinde și în afara picturii, despre iubirea pentru muza și soția sa Gala, precum și alte ciudățenii despre excentricul Dalí.

Formatul atelierului online este de aproximativ două ore prin aplicația Zoom, cu o prezentare în imagini a operei lui Dalí pe care copiii sunt invitați să o comenteze, urmată de o pauză de zece minute înainte de sesiunea de pictură suprarealistă.

Irina Cangeopol este artist, profesor de artă și specialist în educație culturală prin arte vizuale, cu experiență în proiecte și programe destinate copiilor de toate vârstele. A coordonat proiectul de educație prin artă „Mișcare și culoare”, laureat al Galei Societății Civile 2018, la secțiunea Artă și Cultură.
[Credit cover: Lavinia Pollak]

// VOR URMA:

25 februarie 2022

19:00 – 20:00 – Seri de lectură pentru cei mici. Astrid-Isabela Bogdan și invitații săi prezintă volumul „Frida Kahlo’’ (via Zoom)

26 februarie 2022
Liber

/EN: During this time our activities for kids take place only online, in an interactive formula. 🧡ART — Contemporary Art from plankton to intergalactic travel is a series of workshops to help understand the MNAC Bucharest Collection, “Seeing History. 1947 – 2007”, as well as the sources that foster and nourish contemporary art, in general.

// REGISTRATION

Suitable for: families with children aged 5-14, within the limit of 20 available places. The workshops are inclusive, all children with disabilities are welcome, regardless of their artistic abilities.
This event will take place in Romanian only.
Access: Registration for the workshop is made at [email protected]. You will need to mention the session you want to attend, the name of the participant(s), as well as their age, and a print screen of the participation ticket.
Participation costs 40 lei per workshop, no matter how many members of the family fit within a screen. Our team will send you a Zoom link in due time before the event starts.
Get it here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.

Subscriptions

8 Workshops Subscription / 160 lei: with a 2-month subscription you buy a workshop at half the price. Get it by acquiring 4 Education Workshop Fee tickets here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
3 Workshops Subscription / 100 lei: get two workshops the third is half the price. Get it by acquiring 2 Education Workshop Fee tickets + 1 general access ticket here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.

// WORKSHOP DETAILS

After the previous workshop of this series introduced us to Belgian surrealism through the work of René Magritte, we continue our surrealist adventure with a new painter. Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí Domenech, this is the full name of the child who began his artistic adventure by painting on hat boxes given to him by his aunt, a luxury tailor, and at the age of 14 was already exhibiting in the local theatre in Figueras, his home town in the Spanish province of Catalonia.

Dalí created a legend around himself, playing the role of an eccentric genius who appeared before the world dressed in shorts and a long overcoat, with favourites and two moustaches which he wore like pomaded antennae, who smoked a pipe and claimed that his parents named him Salvador precisely because he was destined to save painting threatened with death by all the anarchist „isms”, referring to avant-garde currents such as Abstractionism, Academic Surrealism and Dadaism. We’ll learn more about his vast oeuvre that extends beyond painting, his love for his muse and wife Gala, and other quirks about the eccentric Dalí.

The format of the online workshop is about two hours via the Zoom app, with a pictorial presentation of Dalí’s work that children are invited to comment on, followed by a ten-minute break before a surrealist painting session.

Irina Cangeopol is an artist, art teacher and specialist in cultural education through visual arts, experienced in programs and projects for children of all ages. She coordinated the art education project “Movement and Color”, laureate at the 2018 Civil Society Gala, the Arts and Culture Section.
[Cover credit: Lavinia Pollak]

Detalii Eveniment

Data:
Sâmbătă 19 Februarie 2022

Program:
11:00 - 13:00

Orasul:
Online

Abonează-te la Newsletterul Gokid! Fii la curent cu evenimentele importante pentru copii din Online!
DISTRIBUIE

EVENIMENTE SI ACTIVITATI LA CARE MERGEM CU COPILUL