Love art | Poemele pictate ale lui Miró. Weekend la MNAC online +5 ani

11:00 - 13:00
Sâmbătă 17 Aprilie 2021
Online

Please scroll down for English.

/RO: În această perioadă, atelierele MNAC au loc online, într-o formulă interactivă. 🧡ART — Arta contemporană de la plancton la zbor intergalactic este o serie de ateliere care ne ajută să înțelegem expoziția Colecției MNAC, „Văzând Istoria. 1947-2007”, dar și de unde vine și se hrănește arta contemporană, în general.

// CUM POȚI PARTICIPA
Potrivit pentru: copii începând cu vârsta de 5 ani și adulți, în limita a 20 de locuri disponibile. Atelierele sunt incluzive, toți copiii cu dizabiltăți sunt bineveniți, indiferent de abilitățile lor artistice.
Acces: Înscrierea la atelier se face la adresa [email protected], prin atașarea unui printscreen cu biletul.
Înainte de începerea atelierelor veți primi din partea echipei noastre link-ul de Zoom unde acestea se vor desfășura.
Participarea costă 40 lei pe atelier, indiferent de câte capete din familie încap în fața ecranului. Poate fi achiziționat aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
Abonamente
Abonament 8 ateliere / 160 lei: cu un abonament pe 2 luni achiziționezi un atelier la jumătate de preț). Poate fi achiziționat prin achitarea a 4 bilete de tip Taxă atelier de educație aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
Abonament 3 ateliere / 100 lei: la două ateliere al treilea este la jumătate de preț. Poate fi achiziionat prin achitarea a 2 bilete de tip Taxă atelier de educație + 1 bilet acces general aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.

Detalii: https://www.facebook.com/events/500822247950343/

// DESPRE ATELIER
Îi invităm pe cei mici la un atelier de pictură inspirat de artistul catalan Joan Miró, unul dintre pionierii picturii moderne. Asociat curentului suprarealist, cu care a luat contact în timpul șederilor sale la Paris, limbajul să este deosebit de personal, rebel și experimental, bazat pe semne grafice elementare și deformări fantastice ale unor elemente naturale, expresie a unei imaginații neobosite.
Miró este un poet vizual al cărui limbaj s-a conturat în jurul simbolurilor și semnelor dictate de subconștient, creând viziuni fantastice și pline de umor. Forme distorsionate de animale, contururi organice alături de construcții geometrice ciudate, transpuse în gesturi nonșalante într-o gamă restrânsă de culori (în special albastru, roșu, galben, verde și negru) pe fundaluri simple sau neutre. Arta lui se naște spontan, fără nevoia stimulării vizuale, într-o stare de grație ce îi permite să imagineze formele, să le deseneze și coloreze cu o fantezie asemănătoare celei specifice artei copiilor.
„Pictura trebuie să fie fecundă. Trebuie să dea naștere unei lumi. Nu contează dacă se văd flori, personaje, cai, atâta timp cât scoate la iveală o lume, ceva viu.”
— Joan Miró

Copiii vor avea ocazia să vizioneze și să comenteze împreună cu Irina Cangeopol fazele reprezentative din traseul creativ al artistului prin intermediul imaginilor, să își ia notițe în cuvinte sau desene, să pună întrebări și să asculte povești interesante din biografia artistului. Apoi, vor realiza propriile lucrări într-o tehnică mixtă, combinând tehnici grafice și picturale în spiritul experimental al lui Joan Miró.

───────── ꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷ ────────

───────── ꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷ ────────

Irina Cangeopol este artist, profesor de artă și specialist în educație culturală prin arte vizuale, cu experiență în proiecte și programe destinate copiilor de toate vârstele. A coordonat proiectul de educație prin artă „Mișcare și culoare”, laureat al Galei Societății Civile 2018, la secțiunea Artă și Cultură.

Credit imagine cover: fotografie de Lavinia Pollak.

// VOR URMA:

23 aprilie 2021
19:00 – 20:00 – Seri de lectură pentru cei mici. Astrid-Isabela Bogdan o invită pe Mădălina Borteș, cercetătoare și utilizatoare frecventă a bibliotecii MNAC, să citească un fragment din „Kashtanka”, de Anton Chekhov

24 aprilie 2021
11:00 – 13:00 – De la albastru la roz. Pablo Picasso, cu Irina Cangeopol, seria 🧡ART – Arta Contemporană de la Plancton la Zbor Intergalactic

30 aprilie 2021
19:00 – 20:00 – Seri de lectură pentru cei mici. Astrid-Isabela Bogdan citește un fragment din „Regele Lear”, preluat de la William Shakespeare de Melania Mazzucco

/EN: During these times, the Weekend at MNAC Bucharest workshops take place online, in an interactive formula. 🧡ART — Contemporary Art from plankton to intergalactic travel is a series of workshops to help understand the MNAC Bucharest Collection, “Seeing History. 1947 – 2007”, as well as the sources that foster and nourish contemporary art, in general.

// REGISTRATION
Suitable for: children starting 5 and above and adults, within the limit of 20 available places.
The workshops are inclusive, all children with disabilities are welcome, regardless of their artistic abilities.
Access: Registration for the workshop is made at [email protected], by attaching a print screen of the ticket.
Our team will send you a Zoom link in due time before the event starts.
Participation will cost 40 lei per workshop, no matter how many family heads can fit in front of the screen. Get it here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
Subscriptions
8 Workshops Subscription / 160 lei: with a 2-month subscription you buy a workshop at half the price. Get it by acquiring 4 Education Workshop Fee tickets here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
3 Workshops Subscription / 100 lei: get two workshops the third is half the price. Get it by acquiring 2 Education Workshop Fee tickets + 1 general access ticket here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.

// WORKSHOP DETAILS
We invite children to a painting workshop inspired by Catalan artist Joan Miró, one of the pioneers of modern painting. Associated with the Surrealist movement with which he came into contact during his stay in Paris, his language is particularly personal, rebellious and experimental, based on elementary graphic signs and fantastic deformations of natural elements, the expression of a tireless imagination.

Miró is a visual poet whose language was formed around symbols and signs dictated by the subconscious, creating fantastic and humorous visions. Distorted animal shapes, organic contours alongside strange geometric constructs, transposed into nonchalant gestures in a narrow range of colors (especially blue, red, yellow, green and black) on simple or neutral backgrounds. His art is born spontaneously, without the need for visual stimulation, in a state of grace that allows him to imagine the shapes, to draw and color them with a fantasy similar to children’s art.
“Painting must be fertile. It must give birth to a world. It does not matter if you see flowers, characters, horses, as long as it brings out a world, something that is alive.”
—Joan Miró

Children will have the opportunity to see and comment together with Irina Cangeopol the main phases of the artist’s creative path through images, to take written or drawn notes, to ask questions and listen to interesting stories from the artist’s biography. Then, they will realize their own works using a mixed technique, by combining graphic and painting techniques, inspired by Joan Miró’s experimental style.

Irina Cangeopol is an artist, art teacher and specialist in cultural education through visual arts, experienced in programs and projects for children of all ages. She coordinated the art education project “Movement and Color”, laureate at the 2018 Civil Society Gala, the Arts and Culture Section.

Detalii Eveniment

Data:
Sâmbătă 17 Aprilie 2021

Program:
11:00 - 13:00

Orasul:
Online

Abonează-te la Newsletterul Gokid! Fii la curent cu evenimentele importante pentru copii din Online!
DISTRIBUIE

EVENIMENTE SI ACTIVITATI LA CARE MERGEM CU COPILUL