Termeni si conditii

1. GENERALITĂŢI

1.1. Site-ul www.gokid.ro este administrat şi operat de către SC Go Angel Media SRL, cu sediul în Bucureşti, strada Intrarea Odobesti nr 1, bloc Z2, sc.2, etaj 2, ap. 24, email info@gokid.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7228/2014, CUI 33291496, care va fi denumita „Administratorul platformei”;

Go Angel Media este operator de date cu caracter personal având numărul de înregistrare 33291 din 2014.

1.2.Scopul portalului www.gokid.ro este de a oferi informații utile părinților / utilizatorilor site-ului.

1.3. Prin navigarea pe acest site, utilizatorii sunt de acord cu Termenii şi condiţiile acestei platforme.

2. OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORULUI PLATFORMEI

2.1 Administratorul platformei este răspunzător pentru securitatea şi menţinerea în stare de funcţionare a platformei www.gokid.ro, exceptând cazurile de forţă majoră şi imperfecţiunile de natură tehnică care pot să apară. Prin caz de forţă majoră se înţelege un eveniment imprevizibil şi inevitabil, aflat în afara controlului Administratorului platformei. Sunt considerate evenimente de forţă majoră, fără a se limita la acestea, evenimente ca războiul, revoluţia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, inundaţia, incendiul, atacuri informatice grave ori defecţiuni grave în funcţionarea reţelei de internet, greva şi încetarea nelegală a lucrului, emiterea de către o autoritate competentă a unui ordin sau a oricărui act cu caracter obligatoriu care împiedică desfăşurarea activităţii Administratorului platformei.

2.2. În general, Administratorul platformei răspunde doar pentru comportamentul inadecvat al reprezentanţilor săi legali sau al angajaţilor. Această răspundere este valabilă pentru toate pretenţiile contractuale şi legale.

2.3. Este exclusă răspunderea pentru transmiterea de date incorecte datorită greşelilor apărute în sursele din care sunt preluate datele sau erorilor apărute la preluarea şi transmiterea acestor date.

2.4.Administratorul platformei nu răspunde pentru pagube produse prin forţa majoră sau pentru pagube produse de terţi.

3. OBLIGAŢII GENERALE ŞI RĂSPUNDERI ALE UTILIZATORILOR PLATFORMEI

3.1. Să nu folosească în scop comercial conţinutul site-ului

3.2. Să nu utilizeze mecanisme, software sau alte proceduri care să perturbe funcţionarea în condiţii normale a portalului www.gokid.ro .

3.3.Este interzisă publicarea, modificarea, prelucrarea, dezvoltarea, răspândirea, tipărirea datelor, în special pentru crearea de baze de date sau pentru transmiterea la terţi.

4. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

4.1. Toate textele, soft-urile, imaginile, icoanele, denumirile comerciale, siglele, design-urile, mărcile comerciale, conţinutul original şi alte informaţii prezentate pe site sunt sau pot fi protejate pe baza legilor relevante.

4.2. Administratorul platformei deţine drept de autor pentru tot conţinutul original al site-ului, precum şi drept de autor pentru orice selecţie, coordonare, aranjament, lărgire, modificare sau actualizare a acestui conţinut.

4.3. Cu exceptia cazurilor prevăzute de lege, orice copiere, redistribuire, retransmitere, publicare sau exploatare comercială a oricarui material descărcat de pe site este strict interzisa fără acordul prealabil scris al Administratorului platformei

4.4. Utilizatorii nu obţin drepturi de proprietate asupra nici unui conţinut al site-ului prin descărcarea materialului de pe site.

4.5. Toate drepturile de autor şi alte proprietaţi intelectuale asupra oricăror informaţii furnizate în orice mod Administratorului platformei de către utilizatorii site-ului vor aparţine în mod automat şi în întregime Administratorului platformei, iar Administratorul platformei va avea dreptul nerestricţionat de a utiliza aceaste informaţii oricum doreste, fără vreo contestare sau amestec din partea utilizatorului.

4.6. Utilizatorii şi/sau parţile terţe, care au obţinut acordul prealabil scris al Administratorului platformei pentru a copia, redistribui sau publica orice material cu drept de autor, nu pot şterge nici o atribuire de autor, legendă cu marcă comercială sau notiţă privind dreptul de autor

4.7. În măsura în care nu au fost amintite anterior, în relaţia Administrator platformă – Utilizator vor fi respectate toate reglementările legale referitoare la protecţia datelor, proprietatea intelectuală şi orice alte prevederi legale.

 

5. PROTECŢIA DATELOR

5.1. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Administratorul platformei are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Go Angel Media este operator de date cu caracter personal având numărul de înregistrare 33291 din 2014.

Scopul colectării datelor este: marketing, reclamă şi publicitate prin campaniile de emailing trimise de Administrator persoanelor care s-au înscris la Newsletter. Colectarea datelor se face prin formularul de înscriere la Newsletter sau la concursuri. 

Pentru înscrierea la newsletter sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru trimiterea campaniilor de emailing. Refuzul de a furniza datele inseamnă imposibilitatea utilizatorului de a se abona la newsletter sau de a participa la concursurile care solicită date personale.

Categoriile de date colectate de Administratorul platformei sunt oraşul, adresa de e-mail și data naşterii copilului. Adresa de e-mail este obligatorie pentru a se face înscrierea la newsletter.

GOKID.ro va folosi datele furnizatei în formular pentru a trimite emailuri comerciale. Prin emailuri comerciale ne referim la: newslettere săptămânale, noutăți și invitații la evenimente organizate de partenerii GOKID, promoții, campanii speciale și lansări de produse și servicii ale partenerilor GOKID.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator, nu sunt comunicate terţilor şi vor fi păstrate numai pe durata în care persoanele înscrise doresc sa fie abonate la newsletter.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la contact@gokid.ro sau la adresa poştală a operatorului. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

5.2. Utilizatorul are următoarele drepturi

– Dreptul de a fi informat asupra prelucrării datelor, scopul prelucrării şi identităţii operatorului

– Dreptul de acces la date;

– Dreptul de intervenţie asupra datelor;

Dreptul de opoziţie (oricând ne puteţi notifica să nu vă mai prelucrăm datele, în anumite condiţii);

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale bazată pe prelucrarea prin mijloace automate a datelor.

Dreptul de a vă adresa justiţiei

Primele două drepturi pot fi exercitate, în condiţiile Legii, prin intermediul unei cereri scrise, datate şi semnate, transmise la adresa poştală sau de e-mail a Administratorului. Răspunsul nostru va veni într-un termen de maxim 15 zile.

Dreptul de opoziţie poate fi exercitat printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă la adresa poştală sau dd e-mail a Administratorului.

In situaţia în care utilizatorul consideră că prelucrarea datelor acestuia este ilegală, se poate adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro sau instanţelor competente aflate în raza domiciliului acestuia.

În orice moment utilizatorii înscriși la newsletter se pot dezabona trimițând un email la contact@gokid.ro sau info@gokid.ro, iar datele lor vor fi șterse.

​5.3.Protectia datelor. Administratorul va lua toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru siguranţa datelor. Toate datele personale vor fi păstrate în baze de date protejate cu următoarele măsuri de siguranţă: acces limitat numai angajaţilor care au nevoie de aceste date pentru furnizarea serviciilor, acces la bazele de date pe bază de user şi parolă, bazele de date vor fi stocate pe calculatoare protejate prin firewall. Periodic se vor realiza copii de siguranţă ale bazelor de date. Personalul care are acces la date cu caracter personal va fi instruit de către operator asupra confidenţialităţii acestora şi va fi obligat să îşi închidă sesiunea de lucru atunci când părăseşte locul de muncă. Datele nu vor fi transferate în străinătate.

Declaratie Oficiala A Conformarii La GDPR, la Regulamentul General privind Protectia Datelor

In data de 25 mai 2018 intra in vigoare Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR), legislatie care priveste orice entitate care efectueaza activitati de prelucrari de date ale persoanelor rezidente in Uniunea Europeana, indiferent de locatia entitatii, in scopul protejarii datelor acestora.

Noi, platforma online GOKID.ro, operată de compania SC GO ANGEL MEDIA SRL, am acordat intotdeauna o atentie deosebita drepturilor clientilor si partenerilor nostri, precum si protejarii lor.

Protectia datelor a reprezentat dintotdeauna o prioritate maxima, investim continuu in infrastructura si securitate. Colaboram indeaproape cu un expert in materie de protectie a datelor personale si a legilor legate de internet pentru a ne asigura ca toate activitatile sunt in deplina conformitate cu aceste cerinte legale. Datele pe care le colectam si le prelucram sunt in continuare in deplina siguranta cu noi!

Ca si pana acum toate datele pe care le introduci pe platforma noastra au fost, sunt si vor ramane in permanenta datele tale, SC GO ANGEL MEDIA SRL avand rolul de imputernicit.

La SC GO ANGEL MEDIA SRL ne pregatim continuu sa asiguram securitatea datelor la cel mai inalt nivel si, in acelasi timp, sa putem dovedi in orice moment acest lucru. De asemenea si foarte important, suntem pregatiti sa detectam oricand brese de securitate, daca va fi cazul, pentru a te informa cu promptitudine.

Fizic serverele de email marketing se gasesc la platforma Mailchimp, operata de compania Rocket Science Group. Serviciul respectă cu strictețe cerințele GDPR.

Ceilalti furnizori de servicii care au legatura cu platforma Mailchimp (Google Analytics, Facebook, etc) sunt cu toții in conformitate cu rigorile GDPR.

6. DESPRE COOKIES

6.1. Site-ul www.gokid.ro foloseşte cookies pentru a oferi servicii mai bune utilizatorilor şi vizitatorilor săi. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.

6.2. Cookie-ul este un fişier de mici dimensiuni, alcătuit din litere şi cifre, descărcat în memoria calculatorului personal atunci când utilizatorul accesează un website.

La ce folosesc cookies:

a) Optimizarea funcţionarii site-ului;
b) Menţinerea autentificării;
c) Reţinerea preferinţelor userilor pe site.

6.3. Cookies nu vor fi utilizate sub nicio formă pentru colectarea datelor cu caracter personal fără permisiunea dvs explicită sau pentru transmiterea datelor de indentificare către terţe părţi.

6.4. Cookies sunt utilizate şi în întocmirea de statistici referitoare la vizitatori: numărul de vizitatori, sistemul de operare folosit, timpul petrecut pe site-ul www.gokid.ro etc. Aceste date ne ajută să vă oferim o experienţă de utilizare mult îmbunataţită a site-ului nostru.

6.5. Dacă doriţi sa dezactivaţi folosirea cookies, o puteţi face din setarile browser-ului dvs folosit la accesarea www.gokid.ro. Ţineţi cont de faptul că dezactivarea cookies poate limita functionalitatea site-ului nostru.

6.6. Cookies din terţe parti

Pentru o mai bună experienţă de navigare, e posibil să folosim extensii de la terţi (ex: Google, Facebook sau Twitter) ce sunt menite să acorde conţinut suplimentar sau să ofere posibilitatea de a împărtăşi conţinut de pe www.gokid.ro pe alte reţele de socializare.

GOKID utilizează serviciul FACEBOOK PIXEL oferit de rețeaua de socializare Facebook. Acesta este un cod integrat în site care ne ajută să urmărim conversiile la reclamele de pe Facebook, reclame pe care să le putem optimiza pe baza datelor colectate. Facebook Pixel declanșează cookie-uri pentru a urmări acțiunile vizitatorilor pe măsură ce aceștia interacționează cu website-ul tău și cu reclamele de pe Facebook.

6.7. Gokid.ro nu poate controla diseminarea de cookies de la terţi si nici nu le poate bloca. Pentru a afla mai multe informatii, vă rugăm sa vizitati site-urile terţilor.

Mai multe informații despre cookies puteti găsi aici

www.dreptonline.ro/legislatie/oug_13_2012_modificare_prelucrare_date_caracter_personal_protectia_vietii_private_comunicatii_electronice.php

http://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie

https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

http://www.youronlinechoices.com/ro/despre-publicitatea-targetata-comportamental

6.8. Cookie-uri implementate pentru obtinerea de statistici

GOKID.ro foloseste serviciul online Google Analytics pentru inregistrarea anonima a numarului de vizitatori si a pagionilor accesate de acestia, cu scopul de a determina care sunt paginile cele mai vizitate si a imbunatati calitatea informatiilor oferite si a modului de organizare pe site. Pentru a putea face aceste lucruri folosim cookie-uri care insa nu fac posibila identificarea utilizatorilor site-ului.

Informatiile colectate prin utilizarea cookie-urilor:

  • numarul de vizitatori pe paginile web ale site-ului;
  • timpul petrecut de vizitatori pe paginile web ale site-ului;
  • succesiunea de pagini web pe care fiecare utilizator le acceseaza;

7. REGULAMENT CONCURSURI

 

7.1. Prin înscrierea la concursurile organizate pe site, participanţii sunt de acord ca datele furnizate la înscrierea la concurs să intre în baza de date a Administratorului platformei pentru a fi folosite în activităţile de marketing ale acestuia, cu respectarea legilor în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal.

7.2. Organizatorul nu va dezvălui datele f urnizate de participanţi către terţi. Participanţii au drept de acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate, drept de intervenţie sau de opoziţie privind prelucrarea. Aceştia pot solicita, în orice moment modificarea, blocarea sau ştergerea datelor. Pentru acest lucru, participanţii vor trimite o solicitare scrisă, datată şi semnată, la adresa de email: contact@gokid.ro

 

8. LITIGII ŞI PREVEDERI FINALE

 

8.1. Orice neînţelegere între părţi decurgând din interpretarea sau executarea prezentelor termeni şi condiţii, ori în legatură cu acestea şi care nu va putea fi soluţionată pe cale amiabilă, va fi supusă spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

8.2. Instanţa competentă este cea din Bucureşti, România. Toate raporturile şi prevederile acestui contract sunt supuse legislaţiei din Romania.

8.3.Prezentele termeni şi condiţii se consideră a fi acceptate din momentul utilizării serviciului www.gokid.ro şi înlătură orice înţelegere verbală între Administratorul platformei şi Utilizatori. Administratorul platformei îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment termenii şi condiţiile utilizării acestui site.