Weekend la MNAC: Love art | Lumea visată a lui Marc Chagall. Ateliere 5-12 ani

11:00 - 13:00
Sâmbătă 21 Septembrie 2019
București

Please scroll down for English.

/RO: 🧡ART — Arta contemporană de la plancton la zbor intergalactic este o serie de ateliere care ne ajută să înțelegem expoziția Colecției MNAC, „Văzând Istoria. 1947-2007”, dar și de unde vine și se hrănește arta contemporană, în general. Începând cu această săptămână, revenim din vacanța de vară și continuăm seria de experiențe educative pentru copii cu vârste cuprinse între 5-12 ani.

Lumea visată a lui Marc Chagall cu Irina Cangeopol
Când: sâmbătă, 21 septembrie, între 11:00-13:00, în limita a 20 locuri disponibile.
Pentru: copii cu vârste cuprinse între 5-12 ani.
Acces: 30 lei. Costul biletului include și vizitarea muzeului pentru adulții însoțitori.
Înscrieri via e-mail, la [email protected].

Ne vom face încălzirea cu un atelier în care îl vom cunoaște pe pictorul Marc Chagall, un poet al imaginii picturale cu o expresie atât de personală, inspirată de folclorul evreiesc și de spiritul poporului rus, pentru care nu s-au găsit discipoli care să îl urmeze. Chagall nici nu și-a propus să schimbe cursul istoriei artei, el picta dintr-o nevoie vitală.

„Am ales pictura, căci îmi era la fel de vitală ca aerul. Mi s-a părut o fereastră prin care pot să-mi găsesc scăparea într-o altă lume.”
— Marc Chagall

Atelierul are un format de două ore, în care copiii vor viziona lucrările reprezentative ale pictorului, vor cunoaște în linii mari traseul său artistic și se vor lăsa ghidați de culorile strălucitoare din pictura sa pentru a concepe propriile creații. La final, vom coborî în colecția permanentă de artă contemporană românească a muzeului, expusă în cadrul expoziției Vâzănd istoria, pentru a analiza și discuta operele ce amintesc de originalitatea și poetica picturală a lui Marc Chagall.


 RECOMANDARE


Irina Cangeopol este artist, profesor de artă și specialist în educație culturală prin arte vizuale, cu experiență în proiecte și programe destinate copiilor de toate vârstele. A coordonat proiectul de educație prin artă „Mișcare și culoare”, laureat al Galei Societății Civile 2018, la secțiunea Artă și Cultură.

/EN: 🧡ART — Contemporary Art from plankton to intergalactic travel is a series of workshops to help understand the MNAC Bucharest Collection, “Seeing History. 1947 – 2007”, as well as the sources that foster and nourish contemporary art, in general. Starting this week we return from the summer holiday and continue the series of educational experiences for kids aged 5-12.

Marc Chagall’s Dreamed World with Irina Cangeopol
When: Saturday, September 21, between 11:00 AM-1:00 PM, in the limit of 20 available places.
For: children aged 5-12.
Access: 30 lei. The ticket price includes the visit to the museum for accompanying adults.
Registration via e-mail, at [email protected].

We will ease our way into the workshop by meeting painter Marc Chagall, a poet of the pictorial image with such a personal expression inspired by the Jewish folklore and the spirit of the Russian people, that there were no disciples to follow him. Chagall didn’t even set out to change the course of art history, but painted out of a vital need.

„I chose painting because to me it was as vital as air. It seemed to me like it’s a window through which I could find my escape to another world. ”
— Marc Chagall

The workshop has a two-hour format, in which children will become familiar the representative works of the painter, they will get to learn his artistic path and will be guided by the bright colors of his painting in order to design their own creations. In the end, we will descend into the permanent collection of contemporary Romanian art of the museum, presented within the Seeing History — 1947-2007 exhibition, where we will analyze and discuss the works that remind of Marc Chagall’s originality and pictorial poetry.

Irina Cangeopol is an artist, art teacher and specialist in cultural education through visual arts, experienced in programs and projects for children of all ages. She coordinated the art education project “Movement and Color”, laureate at the 2018 Civil Society Gala, the Arts and Culture Section.

Detalii Eveniment

Data:
Sâmbătă 21 Septembrie 2019

Program:
11:00 - 13:00

Orasul:
București

Detalii Locație

Muzeul Național de Artă Contemporană

Oraș:
Bucuresti

Adresa:
Str. Izvor 2-4, aripa E4

Abonează-te la Newsletterul Gokid! Fii la curent cu evenimentele importante pentru copii din București!
DISTRIBUIE

EVENIMENTE SI ACTIVITATI LA CARE MERGEM CU COPILUL