Weekend la MNAC online: Love art | Portret à la Toulouse-Lautrec

Sâmbătă 06 Martie 2021
Online

Please scroll down for English.

/RO: În această perioadă, atelierele MNAC au loc online, într-o formulă interactivă. 🧡ART — Arta contemporană de la plancton la zbor intergalactic este o serie de ateliere care ne ajută să înțelegem expoziția Colecției MNAC, „Văzând Istoria. 1947-2007”, dar și de unde vine și se hrănește arta contemporană, în general.

// CUM POȚI PARTICIPA

Potrivit pentru: copii începând cu vârsta de 5 ani și adulți, în limita a 20 de locuri disponibile. Atelierele sunt incluzive, toți copiii cu dizabiltăți sunt bineveniți, indiferent de abilitățile lor artistice.
Acces: Înscrierea la atelier se face la adresa [email protected], prin atașarea unui printscreen cu biletul.

Înainte de începerea atelierelor veți primi din partea echipei noastre link-ul de Zoom unde acestea se vor desfășura.
Participarea costă 40 lei pe atelier, indiferent de câte capete din familie încap în fața ecranului. Poate fi achiziționat aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.

Abonamente

───────── ꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷ ────────

───────── ꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷ ────────

Abonament 8 ateliere / 160 lei: cu un abonament pe 2 luni achiziționezi un atelier la jumătate de preț). Poate fi achiziționat prin achitarea a 4 bilete de tip Taxă atelier de educație aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
Abonament 3 ateliere / 100 lei: la două ateliere al treilea este la jumătate de preț. Poate fi achiziionat prin achitarea a 2 bilete de tip Taxă atelier de educație + 1 bilet acces general aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.

// DESPRE ATELIER

Henri de Toulouse-Lautrec este înainte de toate un maestru al liniei până și în pictură, ceea ce îl apropie de Degas, de care îl leagă și subiectele alese din lumea mondenă pariziană.

Descendent al conților de Toulouse și viconților de Lautrec, Henri încearcă să evadeze din această clasă socială în care se găsea stingher din pricina celor două accidente ce făcuseră din el un pitic infirm. Este considerat un precursor al expresionismului nu atât prin propriile elanuri spirituale relevate prin acorduri intense cromatice precum Van Gogh, cât prin trăsăturile aspre ce împing imaginea spre caricatural prin simplificarea sau exagerarea unor atitudini ale personajelor.

Sâmbăta aceasta vom experimenta portretul, inspirați atât de istoria artei, cât și de colecția permanentă a Muzeului Național de Artă Contemporană.

Recomandăm lucrul în pastel uleios, dar se potrivește temei și pastelul uscat.

Irina Cangeopol este artist, profesor de artă și specialist în educație culturală prin arte vizuale, cu experiență în proiecte și programe destinate copiilor de toate vârstele. A coordonat proiectul de educație prin artă „Mișcare și culoare”, laureat al Galei Societății Civile 2018, la secțiunea Artă și Cultură.
Credit imagine cover: lucrări realizate în tandem la atelierul de portret inspirat de Toulouse-Lautrec în mai 20219, la MNAC. Fotografii de Lavinia Pollak.

// VOR URMA:

12 martie 2021
19:00 – 20:00 – Seri de lectură pentru cei mici. Astrid-Isabela Bogdan o invită pe autoarea Victoria Pătrașcu să citească un fragment din volumul „Dragonul 32”
13 martie 2020
11:00 – 12:00 – Realizează un GIF – atelier din seria Weekend la MNAC, cu Mălina Ionescu
19 martie 2021
19:00 – 20:00 – Seri de lectură pentru cei mici. Astrid-Isabela Bogdan o invită pe Macrina, una dintre câștigătoarele concursului „Ordinul povestitorilor”, să citească din cele mai recente povești scrise
20 martie 2021
11:00 – 13:00 – Paul Klee și arta infantilă, cu Irina Cangeopol, seria 🧡ART – Arta Contemporană de la Plancton la Zbor Intergalactic
18:00 – 19:30 – O Noapte la Muzeu. Lumea mea dispărută din Minecraft, cu Irina Cangeopol
26 martie 2021
19:00 – 20:00 – Seri de lectură pentru cei mici. Astrid-Isabela Bogdan o invită pe autorul Ioan Baruch să citească un fragment din volumul „Și eu pot fi Aleodor!”
27 martie 2020
11:00 – 12:00 – Selfie 360° – atelier din seria Weekend la MNAC, cu Mălina Ionescu

/EN: During these times, the Weekend at MNAC Bucharest workshops take place online, in an interactive formula. 🧡ART — Contemporary Art from plankton to intergalactic travel is a series of workshops to help understand the MNAC Bucharest Collection, “Seeing History. 1947 – 2007”, as well as the sources that foster and nourish contemporary art, in general.
// REGISTRATION
Suitable for: children starting 5 and above and adults, within the limit of 20 available places.
The workshops are inclusive, all children with disabilities are welcome, regardless of their artistic abilities.
Access: Registration for the workshop is made at [email protected], by attaching a print screen of the ticket.
Our team will send you a Zoom link in due time before the event starts.
Participation will cost 40 lei per workshop, no matter how many family heads can fit in front of the screen. Get it here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
Subscriptions
8 Workshops Subscription / 160 lei: with a 2-month subscription you buy a workshop at half the price. Get it by acquiring 4 Education Workshop Fee tickets here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
3 Workshops Subscription / 100 lei: get two workshops the third is half the price. Get it by acquiring 2 Education Workshop Fee tickets + 1 general access ticket here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
// WORKSHOP DETAILS
Henri de Toulouse-Lautrec is, above all, a master of the line even in painting, which brings him closer to Degas, who neighbours him in the subjects chosen from the Parisian high-life, as well.
A descendant of the Counts of Toulouse and Viscounts of Lautrec, Henri tries to evade social class, which made him feel alienated due to the two accidents that had made him a crippled dwarf. He is considered a precursor of Expressionism, not so much by his own spiritual impulses revealed by intense chromatic choices like Van Gogh, but by the harsh features that push his images towards caricature by simplifying or exaggerating character attitudes.
This Saturday we will experience the portrait, inspired both by the history of art and by the permanent collection of the National Museum of Contemporary Art.
We recommend working in oily pastel, but dry pastel also suits the theme.
Irina Cangeopol is an artist, art teacher and specialist in cultural education through visual arts, experienced in programs and projects for children of all ages. She coordinated the art education project “Movement and Color”, laureate at the 2018 Civil Society Gala, the Arts and Culture Section.
Cover credit: works made in tandem at the portrait workshop inspired by Toulouse-Lautrec which took place in May 2019, at MNAC Bucharest. Photos taken by Lavinia Pollak.

Detalii Eveniment

Data:
Sâmbătă 06 Martie 2021

Program:
11:00 - 13:00

Orasul:
Online

Abonează-te la Newsletterul Gokid! Fii la curent cu evenimentele importante pentru copii din Online!
DISTRIBUIE

EVENIMENTE SI ACTIVITATI LA CARE MERGEM CU COPILUL