Maratonul online de ateliere pentru copii MNAC +5 ani

10:45 - 19:15
Sâmbătă 18 Decembrie 2021
Online

Maratonul de ateliere pentru copii MNAC

Please scroll down for English.

/RO: În așteptarea lui Moș Crăciun, MNAC vă invită la un nou maraton de ateliere pentru copii, cu participare gratuită pentru toată familia, în baza completării unui chestionar cu privire la vizitele voastre la muzeu. Așteptăm răspunsuri și sugestii despre cum v-am putea îmbunătăți experiențele de la MNAC.

Sâmbătă, 18 decembrie 2021, cei mici vor putea participa la 3 ateliere diferite conduse de educatorii din cadrul muzeului, gândite special pentru a-i împrieteni cu expozițiile noului Sezon expozițional MNAC Iarnă 2021 – Primăvară 2022..

Potrivit pentru: copii începând cu vârsta de 5 ani și adulți. Atelierele sunt incluzive, toți copiii cu dizabiltăți sunt bineveniți, indiferent de abilitățile lor artistice.

Acces: Participarea este gratuită în baza completării chestionarului MNAC.

Înscrierea la atelier se face la adresa [email protected], prin atașarea unui printscreen cu ecranul de finalizare a chestionarului, cu mențiunea atelierului, sau atelierelor, la care se dorește participarea, numele și vârsta copiilor.

Înainte de începerea atelierelor veți primi din partea echipei noastre link-ul de Zoom unde acestea se vor desfășura.

PROGRAM

11:00 – 12:30 — Peisaj urban, peisaj locuit. Atelier de pictură inspirat de Șerban Savu, cu Irina Cangeopol
Pictura lui Șerban Savu cucerește prin firescul lucrărilor, care par cărți poștale ilustrate din viața de după comunism a românilor. Ancorat în realitate, artistul ne arată lumea în fragmente de peisaj urban: locuri de parcare sau săli de așteptare din gări, prieteni care taie porcul la periferia orașului, ba chiar hoți de lemne. Scene complexe și pline de ironie amintesc perioada în care au trăit părinții copiilor de astăzi. Irina Cangeopol îi invită pe cei mici să descopere acea epocă și să pornească pe urmele lui Șerban Savu, ghidându-se după culori și imaginație.

16:00 – 17:30 — Atelier de lectură despre artiști din sezonul actual MNAC cu Astrid-Isabela Bogdan, bibliotecar și educator muzeal MNAC
Vă așteptăm, tot online, într-o scurtă incursiune în lumea artei contemporane. Nu e orice fel de incursiune, ci una centrată pe noul sezon expozițional de la MNAC. Sigur vă întrebați de la ce titlu am pornit, însă trebuie să știți că, de data asta, nu ne-am mulțumim cu un titlu: ne-am propus să vă punem la dispoziție un arsenal de materiale din fondul bibliotecii
MNAC, care să vă răspundă la întrebări și, totodată, să vă călăuzească în viitoarele vizite la muzeu.
Pentru curioși, lăsăm mai jos popasurile călătoriei noastre pe tărâmul MNAC:
Parter – Sala de Marmură — ȘERBAN SAVU. RENOVĂRI
Parter — MÁRTA JAKOBOVITS. PORȚIUNE DIN DRUMUL PARCURS
Etaj 1 — GRIGORESCU ION / ION GRIGORESCU – VIEȚI PARALELE (O RETROSPECTIVĂ)
Etaj 3 — MIRCEA STĂNESCU. INSULA CLANDESTINĂ
Etaj 4 — Y.A.C. ’21 și INTERACȚIUNI POSIBILE

18:00 – 19:30 — Sertarul meu cu amintiri. Atelier de picto-colaj inspirat de Mircea Stănescu, cu Irina Cangeopol
Arta lui Mircea Stănescu se naște din experimentul în care desenul liber, pictura gestuală și colajul se întrepătrund, creând sens ca fragmente de istorie culturală. Artistul documentează poetic o epocă în care accesul la cultură era limitat sau chiar interzis. Irina Cangeopol vă invită la un experiment, așa că ar fi grozav să aveți prin preajmă reviste vechi, desene, resturi de material textil, ciorne, ambalaje, frunze uscate și, neapărat, culori. Toate vă vor ajuta să creați propriile colaje unicat. Încă un lucru: nu uitați de lipici!

Ți-a plăcut să îți petreci ziua de sâmbătă alături de noi?

Vrem să îți spunem că atelierele pentru copii Weekend la MNAC online au loc în fiecare săptămână.

Participarea costă 40 lei pe atelier, indiferent de câte capete din familie încap în fața ecranului. Poate fi achiziționat aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.

Abonamente

Abonament 8 ateliere / 160 lei: cu un abonament pe 2 luni achiziționezi fiecare atelier la jumătate de preț). Poate fi achiziționat prin achitarea a 4 bilete de tip Taxă atelier de educație aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
Abonament 3 ateliere / 100 lei: la două ateliere al treilea este la jumătate de preț. Poate fi achiziionat prin achitarea a 2 bilete de tip Taxă atelier de educație + 1 bilet acces general aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
Pentru a asigura valabilitatea abonamentelor ne puteți scrie la [email protected].
[Credit cover: Lavinia Pollak]

/EN: Kids Workshops Marathon at MNAC Bucharest

While waiting for Santa Claus, MNAC Bucharest invites you to a new marathon of workshops for children, with free participation for the whole family, based on the completion of a questionnaire about your visits to the museum. We welcome responses and suggestions on how we can improve your MNAC Bucharest experience.

On Saturday, December 18, 2021, the little ones will be able to participate in 3 different workshops led by museum educators, thought to introduce them to the exhibitions of the new MNAC Winter 2021 – Spring 2022 Exhibition Season.
Suitable for: children starting 5 and above and adults. The workshops are inclusive, all children with disabilities are welcome, regardless of their artistic abilities.

Access: Participation is free based on completing the MNAC Bucharest questionnaire — https://bit.ly/3s5FeDM.
Registration is made at [email protected], by attaching a printscreen with the questionnaire completion screen, as well as a mention of the workshop, or workshops, you wish to attend, and the name and age of the children.
Our team will send you a Zoom link in due time before the event starts.

SCHEDULE

11:00 AM – 12:30 PM — Urban scenery, inhabited scenery. A painting workshop inspired by Șerban Savu, with Irina Cangeopol
Șerban Savu’s paintings charm us with their naturalness and the way they look like art postcards on post-Communist life in Romania. Anchored in reality, the artist shows us the world in snippets of urban sceneries: parking lots or waiting rooms in train stations, friends butchering a pig on the outskirts of town, even firewood thieves. Complex, irony-laden scenes remind us of the youth of today’s children. Irina Cangeopol invites the little ones to discover that age and set out in the footsteps of Șerban Savu, guided by colours and imagination.

4:00 – 5:30 PM — Reading workshop on artists in the current MNAC Bucharest season, with Astrid-Isabela Bogdan, librarian and museum educator at MNAC Bucharest

We invite you – again, online – to a brief foray into the world of contemporary art. And not just any foray, but one focusing on MNAC Bucharest’s new exhibition season. You must be wondering what title we chose, but we’ll have you know that this time we didn’t settle for just one: we aim to offer you a wide range of materials from our library, meant to answer your questions and, at the same time, guide you in your future visits to the museum.

If you’re too curious to wait, here are the landmarks of our journey into the realm of MNAC Bucharest:

Ground Floor – Marble Hall — ȘERBAN SAVU. MAKEOVERS
Ground Floor — MÁRTA JAKOBOVITS. PART OF THE ROAD TRAVELLED
Floor 1 — GRIGORESCU ION / ION GRIGORESCU – PARALLEL LIVES (A RETROSPECTIVE)
Floor 3 — MIRCEA STĂNESCU. THE ILLICIT ISLAND
Floor 4 — Y.A.C. ’21 and POSSIBLE INTERACTIONS

6:00 PM – 7:30 PM — My Memory Drawer. A painting and collage workshop inspired by Mircea Stănescu, with Irina Cangeopol
Mircea Stănescu’s art is born of an experiment in which free drawing, gestural painting and collage meld together, generating meaning as fragments of cultural history. The artist poetically documents an age when access to culture was limited or even forbidden.
Irina Cangeopol invites you to an experiment, so it would be great if you prepared some old magazines and drawings, leftovers of textiles, scraps of doodled paper, wrappings, dried leaves and, of course, colour pencils and such. They will all help you create your own unique collages. And one more thing: don’t forget the glue!

Did you enjoy spending this Saturday with us?

We want to tell you that the Weekend at MNAC Bucharest kids workshops take place online every week.
Participation costs 40 lei per workshop, no matter how many family heads can fit in front of the screen. You can get it here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.

Subscriptions

8 Workshops Subscription / 160 lei: with a 2-month subscription you buy each workshop at half the price. Get it by acquiring 4 Education Workshop Fee tickets here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
3 Workshops Subscription / 100 lei: get two workshops the third is half the price. Get it by acquiring 2 Education Workshop Fee tickets + 1 general access ticket here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
To ensure the validity of the subscriptions you can confirm it with us at [email protected].

Detalii Eveniment

Data:
Sâmbătă 18 Decembrie 2021

Program:
10:45 - 19:15

Orasul:
Online

Abonează-te la Newsletterul Gokid! Fii la curent cu evenimentele importante pentru copii din Online!
DISTRIBUIE

EVENIMENTE SI ACTIVITATI LA CARE MERGEM CU COPILUL