InaSchool – Scoala privata Bucuresti sector 3

Scoala focalizata pe competentele de nivel european si preluarea unor practici ale scolilor internationale. Scoala privata Bucuresti sector 3 InaSchool.

Curriculumul scolii private InaSchool – Scoala privata Bucuresti sector 3 este unul complex care este astfel conceput încât să asigure o pregătire corespunzătoare a elevilor pentru continuarea studiilor atât în instituţii de învăţământ româneşti, cât şi în străinătate. Acest lucru se realizează prin completarea curriculumului de bază – care este cel românesc cu elemente din curriculumul britanic, focalizarea pe competenţele cheie stabilite la nivel european şi preluarea unor practici ale şcolilor internaţionale.

1. Curriculum românesc

La Inaschool se studiază toate disciplinele din curriculum-ul naţional elaborat de MECTS,  abordarea fiind însă una modernă, europeană, care are la bază:

 • utilizarea metodelor  activ – participative;
 • lucrul pe grupe mici și învățarea prin cooperare;
 • valorificarea inteligențelor multiple;
 • dezvoltarea inteligenței emoționale;
 • dezvoltarea competențelor transdisciplinare;
 • organizarea de activităţi de învăţare în care elevii aplică conţinuturile însuşite în situaţii de viaţă reală;
 • învățarea diferențiată și programe de studiu individualizate conform nevoilor;
 • activități suplimentare de sprijin și pregătire care asigură progresul fiecarui elev;
 • activități care valorifică și evidențiază performanța școlară și excelența;
 • consilierea individuală pentru o conduită corectă și relaționare optimă cu colegii și profesorii realizată de o echipă de trei consilieri școlari;
 • studiul intensiv al limbii engleze, limbii române și matematicii;
 • implicarea elevilor în numeroase activități extrașcolare;
 • dezvoltarea autonomiei în pregătirea temelor și abilități de lucru individual;
 • o pregătire solidă pentru testările și examenele naționale.

2. Elemente de curriculum şi viaţă şcolară din sistemul de învăţământ britanic

Curriculumul românesc este completat la Inaschool cu următoarele practici curriculare şi de viaţă şcolară preluate din şcolile britanice:

 • o ofertă bogată şi variată de cercuri /cluburi care permit valorificarea înclinaţiilor, talentelor şi intereselor specifice ale copiilor
 • învăţarea bazată pe proiect – copiii lucrează frecvent proiecte individuale şi de grup la diferite discipline şi o dată pe an se organizează o prezentare-concurs de proiecte în care fiecare clasă prezintă un proiect cu tematică europeană în română şi engleză;
 • fiecare copil are un portofoliu de progres care conţine mostre de lucrări realizate, teste sumative, fise  de lucru etc. şi care este transmis părinţilor la finalul semestrului;
 • setul de rapoarte de evaluare trimise părinţilor la final de semestru care înregistrează aprecierile tuturor profesorilor clasei;
 • ore de dezvoltare personală susţinute de consilierii şcolari la fiecare clasă;
 • uniforma şi costumul de sport care au emblema şcolii şi sunt obligatorii;
 • assembly – denumită la Inaschool întâlnirea de luni în care se prezintă o temă de actualitate, se fac evidenţieri şi anunţuri;
 • panouri de afisaj pe care se expun lucrările elevilor realizate la diferite discipline;
 • Consiliul elevilor (Students Council) care reprezintă la Inaschool vocea elevilor şi funcţionează după modelul celor din UK;
 • modalităţi diverse de apreciere şi recompensare a succeselor academice şi a bunei conduite -diplome, scrisori de felicitare, evidenţiere în întâlnirile de luni etc.;
 • newsletter lunar al Inaschool care se trimite părintilor şi elevilor;
 • realizarea unui Year Book la finalul anului şcolar;
 • acţiuni de caritate organizate de elevi şi părinţi;
 • voluntariat pentru diferite activităţi;
 • Drama club si conceptul serbărilor;
 • un curriculum inclusiv care asigură oportunităţi de învăţare şi succes pentru fiecare elev.

3. Competenţe cheie europene

Curriculumul vizează  la Inaschool şi formarea competenţelor cheie stabilite la nivelul  Uniunii Europene

 • Comunicarea în limba maternă
 • Comunicarea în limbi străine
 • Competenţe în matematică şi competenţe elementare în ştiinţe şi tehnologie
 • Competenţe în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie
 • Competenţe pentru a învăţa să înveţi
 • Competenţe de relaţionare interpersonală şi competenţe civice
 • Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat
 • Sensibilizare culturală şi exprimare artistică

4. Practici ale şcolilor internaţionale

Programul în limba engleză deţine un procent important în curriculumul Inaschool. În cadrul acestuia:

 • limba engleză se studiază în regim intensiv, 20 ore/săptămână cu câte 4 ore pe zi la ciclul primar ;
 • se dezvoltă armonios deprinderile de citire-înţelegere, vorbire-comunicare, ascultare şi scriere;
 • sunt utilizate cursuri /manuale publicate de edituri internaţionale şi materiale auxiliare adaptate nivelului şi vârstei elevilor( caiete de exerciţii, casete audio-video etc.);
 • se organizează anual, în colaborare cu Consiliul Britanic, pregătirea şi examinarea pentru obţinerea certificatelor de limbă engleză Cambridge,“Young Learners English”;
 • se organizează Special English Evening şi petrecerea de Halloween

Pentru detalii si inscrieri in anul scolar 2014-2015 contactati-ne la email [email protected] sau telefon 0721272989, director  Florentina Stefan

Locatie:

Scoala privata InaSchool,

Strada Coltei nr 19 Sector 3 Bucuresti

http://inaschool.ro/

DISTRIBUIE
Hey! Sunt iniţiatoarea GOKID, proiectul meu de suflet lansat după ce am născut-o pe Sonia. Comoara mea se apropie cu paşi mari de 11 ani care au fost plini de transformări pentru toată familia. În tot acest timp mi-am dorit să ieşim împreună, să ne bucurăm cu toţii de plăcerea de a ne întâlni şi conecta cu alţi copii şi părinţi. Sper ca recomandările noastre de evenimente şi activităţi să te ajute să petreci clipe minunate în familie!
Abonează-te la Newsletterul Gokid! Fii la curent cu cele mai noi evenimente, cursuri şi locaţii pentru copii!

EVENIMENTE SI ACTIVITATI LA CARE MERGEM CU COPILUL

NICIUN COMENTARIU

ADAUGĂ COMENTARIU