Weekend la MNAC online: Love art | Dragostea pentru galben

Sâmbătă 06 Februarie 2021
Online

Please scroll down for English.

/RO: În această perioadă, atelierele MNAC se mută online, într-o formulă interactivă. 🧡ART — Arta contemporană de la plancton la zbor intergalactic este o serie de ateliere care ne ajută să înțelegem expoziția Colecției MNAC, „Văzând Istoria. 1947-2007”, dar și de unde vine și se hrănește arta contemporană, în general.

// CUM POȚI PARTICIPA

Potrivit pentru: copii începând cu vârsta de 5 ani și adulți. Atelierele sunt incluzive, toți copiii cu dizabiltăți sunt bineveniți, indiferent de abilitățile lor artistice.
Acces: Înscrierea la atelier se face la adresa [email protected], prin atașarea unui printscreen cu biletul.
Înainte de începerea atelierelor veți primi din partea echipei noastre link-ul de Zoom unde acestea se vor desfășura.
Participarea costă 40 lei pe atelier, indiferent de câte capete din familie încap în fața ecranului. Poate fi achiziționat aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.

Abonamente

Abonament 8 ateliere / 160 lei: cu un abonament pe 2 luni achiziționezi un atelier la jumătate de preț). Poate fi achiziționat prin achitarea a 4 bilete de tip Taxă atelier de educație aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
Abonament 3 ateliere / 100 lei: la două ateliere al treilea este la jumătate de preț. Poate fi achiziionat prin achitarea a 2 bilete de tip Taxă atelier de educație + 1 bilet acces general aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.

// DESPRE ATELIER

Vincent Van Gogh a fost un vizionar, un artist care și-a urmat cu ardoare și curaj calea personală artistică în ciuda dificultăților financiare și a lipsei de recunoaștere din timpul vieții. Un destin semitragic, contrabalansat de un parcurs artistic uimitor de prolific, în jur de două mii de lucrări realizate în numai 10 ani, pictorul olandez este un reper important în istoria artei.

Continuator al impresionismului lui Monet, prin luminarea și exaltarea culorilor prin pensulații vibrante, situat la polul opus de exactitatea matematică a tușelor neoimpresioniste ale lui Seurat și Signac, Van Gogh poate fi considerat un deschizător de drumuri noi în pictura epocii, precum fauvismul sau expresionismul. Stilul său unic inspiră generații întregi de artiști în a-și găsi propria lor cale, voce sau „sonoritate” picturală.

Sâmbăta acesta vom descoperi în imagini viața și activitatea sa, vom picta și ne vom juca virtual prin muzeu, în continuarea popularei serii de ateliere educative ce trasează o diagonală prin istoria artei contemporane.
Materiale de care veți avea nevoie: bloc pentru desen și pictură, cărbune pentru desen, culori tempera/guașe, pensule.
Irina Cangeopol este artist, profesor de artă și specialist în educație culturală prin arte vizuale, cu experiență în proiecte și programe destinate copiilor de toate vârstele. A coordonat proiectul de educație prin artă „Mișcare și culoare”, laureat al Galei Societății Civile 2018, la secțiunea Artă și Cultură.
Credit imagine cover: Lavinia Pollak.

// VOR URMA:

12 februarie 2021
19:00 – 20:00 – Seri de lectură pentru cei mici. Astrid-Isabela Bogdan citește din „Ernest și Celestine la muzeu!” de Gabrielle Vincent
13 februarie 2020
11:00 – 13:00 – Alfabetul vesel de Silviu Băiaș – atelier din seria Weekend la MNAC cu Mălina Ionescu
19 februarie 2021
19:00 – 20:00 – Seri de lectură pentru cei mici. Astrid-Isabela Bogdan citește din „Alfred, un monstru mult prea simplu” de Corina Dascălu. Invitată: ilustratoarea Cătălina Cucu
20 februarie 2020
11:00 – 13:00 – Fascinația pentru călătorii. Paul Gauguin cu Irina Cangeopol, seria 🧡ART – Arta Contemporană de la Plancton la Zbor Intergalactic
18:00 – 19:30 – Portretul prietenului meu blănos – atelier de desen/pictură cu Irina Cangeopol – top 5 lucrări cu animale
26 februarie 2021
19:00 – 20:00 – Seri de lectură pentru cei mici. Astrid-Isabela Bogdan citește din „Plufii” de Raluca Poenaru
27 februarie 2020
11:00 – 13:00 – Atelier de asamblaj, inspirat de artista Carmen Paiu – atelier din seria Weekend la MNAC cu Mălina Ionescu

/EN: During these times, the Weekend at MNAC Bucharest workshops move online, in an interactive formula. 🧡ART — Contemporary Art from plankton to intergalactic travel is a series of workshops to help understand the MNAC Bucharest Collection, “Seeing History. 1947 – 2007”, as well as the sources that foster and nourish contemporary art, in general.

// REGISTRATION

Suitable for: children starting 5 and above and adults. The workshops are inclusive, all children with disabilities are welcome, regardless of their artistic abilities.
Access: Registration for the workshop is made at [email protected], by attaching a print screen of the ticket.
Our team will send you a Zoom link in due time before the event starts.
Participation will cost 40 lei per workshop, no matter how many family heads can fit in front of the screen. Get it here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.

Subscriptions

8 Workshops Subscription / 160 lei: with a 2-month subscription you buy a workshop at half the price. Get it by acquiring 4 Education Workshop Fee tickets here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
3 Workshops Subscription / 100 lei: get two workshops the third is half the price. Get it by acquiring 2 Education Workshop Fee tickets + 1 general access ticket here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.

// WORKSHOP DETAILS

Vincent Van Gogh was a visionary, an artist who bravely followed an artistic path, despite financial difficulties and the lack of recognition during his lifetime. With a semi-tragic destiny, counterbalanced by an amazingly prolific oeuvre of about two thousand works completed in only 10 years, the Dutch painter is an important point of reference in the history of art.
Continuing Monet’s Impressionism by illuminating and exalting colours through vibrating brushes, and opposed to the exact mathematical approach of Seurat and Signac’s Neo-Impressionism, Van Gogh can be considered an opener of new paths in the painting of the era, such as Fauvism or Expressionism. His unique style inspired generations of artists to find their own path, voice, or pictorial manner.
This Saturday, we will discover his life and work in pictures, we will paint and play virtually throughout the museum, in the continuation of our popular series of educational workshops that draw a diagonal through the history of contemporary art.
Materials you will need: a sketchpad, charcoal, tempera/gouache colors, painting brushes.
Irina Cangeopol is an artist, art teacher and specialist in cultural education through visual arts, experienced in programs and projects for children of all ages. She coordinated the art education project “Movement and Color”, laureate at the 2018 Civil Society Gala, the Arts and Culture Section.Please scroll down for English.
/RO: În această perioadă, atelierele MNAC se mută online, într-o formulă interactivă. 🧡ART — Arta contemporană de la plancton la zbor intergalactic este o serie de ateliere care ne ajută să înțelegem expoziția Colecției MNAC, „Văzând Istoria. 1947-2007”, dar și de unde vine și se hrănește arta contemporană, în general.
// CUM POȚI PARTICIPA
Potrivit pentru: copii începând cu vârsta de 5 ani și adulți. Atelierele sunt incluzive, toți copiii cu dizabiltăți sunt bineveniți, indiferent de abilitățile lor artistice.
Acces: Înscrierea la atelier se face la adresa [email protected], prin atașarea unui printscreen cu biletul.
Înainte de începerea atelierelor veți primi din partea echipei noastre link-ul de Zoom unde acestea se vor desfășura.
Participarea costă 40 lei pe atelier, indiferent de câte capete din familie încap în fața ecranului. Poate fi achiziționat aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
Abonamente
Abonament 8 ateliere / 160 lei: cu un abonament pe 2 luni achiziționezi un atelier la jumătate de preț). Poate fi achiziționat prin achitarea a 4 bilete de tip Taxă atelier de educație aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
Abonament 3 ateliere / 100 lei: la două ateliere al treilea este la jumătate de preț. Poate fi achiziionat prin achitarea a 2 bilete de tip Taxă atelier de educație + 1 bilet acces general aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
// DESPRE ATELIER
Vincent Van Gogh a fost un vizionar, un artist care și-a urmat cu ardoare și curaj calea personală artistică în ciuda dificultăților financiare și a lipsei de recunoaștere din timpul vieții. Un destin semitragic, contrabalansat de un parcurs artistic uimitor de prolific, în jur de două mii de lucrări realizate în numai 10 ani, pictorul olandez este un reper important în istoria artei.
Continuator al impresionismului lui Monet, prin luminarea și exaltarea culorilor prin pensulații vibrante, situat la polul opus de exactitatea matematică a tușelor neoimpresioniste ale lui Seurat și Signac, Van Gogh poate fi considerat un deschizător de drumuri noi în pictura epocii, precum fauvismul sau expresionismul. Stilul său unic inspiră generații întregi de artiști în a-și găsi propria lor cale, voce sau „sonoritate” picturală.
Sâmbăta acesta vom descoperi în imagini viața și activitatea sa, vom picta și ne vom juca virtual prin muzeu, în continuarea popularei serii de ateliere educative ce trasează o diagonală prin istoria artei contemporane.
Materiale de care veți avea nevoie: bloc pentru desen și pictură, cărbune pentru desen, culori tempera/guașe, pensule.
Irina Cangeopol este artist, profesor de artă și specialist în educație culturală prin arte vizuale, cu experiență în proiecte și programe destinate copiilor de toate vârstele. A coordonat proiectul de educație prin artă „Mișcare și culoare”, laureat al Galei Societății Civile 2018, la secțiunea Artă și Cultură.
Credit imagine cover: Lavinia Pollak.
// VOR URMA:
12 februarie 2021
19:00 – 20:00 – Seri de lectură pentru cei mici. Astrid-Isabela Bogdan citește din „Ernest și Celestine la muzeu!” de Gabrielle Vincent
13 februarie 2020
11:00 – 13:00 – Alfabetul vesel de Silviu Băiaș – atelier din seria Weekend la MNAC cu Mălina Ionescu
19 februarie 2021
19:00 – 20:00 – Seri de lectură pentru cei mici. Astrid-Isabela Bogdan citește din „Alfred, un monstru mult prea simplu” de Corina Dascălu. Invitată: ilustratoarea Cătălina Cucu
20 februarie 2020
11:00 – 13:00 – Fascinația pentru călătorii. Paul Gauguin cu Irina Cangeopol, seria 🧡ART – Arta Contemporană de la Plancton la Zbor Intergalactic
18:00 – 19:30 – Portretul prietenului meu blănos – atelier de desen/pictură cu Irina Cangeopol – top 5 lucrări cu animale
26 februarie 2021
19:00 – 20:00 – Seri de lectură pentru cei mici. Astrid-Isabela Bogdan citește din „Plufii” de Raluca Poenaru
27 februarie 2020
11:00 – 13:00 – Atelier de asamblaj, inspirat de artista Carmen Paiu – atelier din seria Weekend la MNAC cu Mălina Ionescu
/EN: During these times, the Weekend at MNAC Bucharest workshops move online, in an interactive formula. 🧡ART — Contemporary Art from plankton to intergalactic travel is a series of workshops to help understand the MNAC Bucharest Collection, “Seeing History. 1947 – 2007”, as well as the sources that foster and nourish contemporary art, in general.
// REGISTRATION
Suitable for: children starting 5 and above and adults. The workshops are inclusive, all children with disabilities are welcome, regardless of their artistic abilities.
Access: Registration for the workshop is made at [email protected], by attaching a print screen of the ticket.
Our team will send you a Zoom link in due time before the event starts.
Participation will cost 40 lei per workshop, no matter how many family heads can fit in front of the screen. Get it here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
Subscriptions
8 Workshops Subscription / 160 lei: with a 2-month subscription you buy a workshop at half the price. Get it by acquiring 4 Education Workshop Fee tickets here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
3 Workshops Subscription / 100 lei: get two workshops the third is half the price. Get it by acquiring 2 Education Workshop Fee tickets + 1 general access ticket here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
// WORKSHOP DETAILS
Vincent Van Gogh was a visionary, an artist who bravely followed an artistic path, despite financial difficulties and the lack of recognition during his lifetime. With a semi-tragic destiny, counterbalanced by an amazingly prolific oeuvre of about two thousand works completed in only 10 years, the Dutch painter is an important point of reference in the history of art.
Continuing Monet’s Impressionism by illuminating and exalting colours through vibrating brushes, and opposed to the exact mathematical approach of Seurat and Signac’s Neo-Impressionism, Van Gogh can be considered an opener of new paths in the painting of the era, such as Fauvism or Expressionism. His unique style inspired generations of artists to find their own path, voice, or pictorial manner.
This Saturday, we will discover his life and work in pictures, we will paint and play virtually throughout the museum, in the continuation of our popular series of educational workshops that draw a diagonal through the history of contemporary art.
Materials you will need: a sketchpad, charcoal, tempera/gouache colors, painting brushes.
Irina Cangeopol is an artist, art teacher and specialist in cultural education through visual arts, experienced in programs and projects for children of all ages. She coordinated the art education project “Movement and Color”, laureate at the 2018 Civil Society Gala, the Arts and Culture Section.

Detalii Eveniment

Data:
Sâmbătă 06 Februarie 2021

Program:
11:00 - 13:00

Orasul:
Online

Abonează-te la Newsletterul Gokid! Fii la curent cu evenimentele importante pentru copii din Online!
DISTRIBUIE

EVENIMENTE SI ACTIVITATI LA CARE MERGEM CU COPILUL