Weekend la MNAC online: Love art | Lumea visată a lui Marc Chagall

Sâmbătă 22 Mai 2021
Online

Please scroll down for English.

/RO: În această perioadă, atelierele MNAC au loc online, într-o formulă interactivă. 🧡ART — Arta contemporană de la plancton la zbor intergalactic este o serie de ateliere care ne ajută să înțelegem expoziția Colecției MNAC, „Văzând Istoria. 1947-2007”, dar și de unde vine și se hrănește arta contemporană, în general.

// CUM POȚI PARTICIPA
Potrivit pentru: copii începând cu vârsta de 5 ani și adulți, în limita a 20 de locuri disponibile. Atelierele sunt incluzive, toți copiii cu dizabilități sunt bineveniți, indiferent de abilitățile lor artistice.
Acces: Înscrierea la atelier se face la adresa [email protected], prin atașarea unui printscreen cu biletul.
Înainte de începerea atelierelor veți primi din partea echipei noastre link-ul de Zoom unde acestea se vor desfășura.
Participarea costă 40 lei pe atelier, indiferent de câte capete din familie încap în fața ecranului. Poate fi achiziționat aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.

Abonamente

Abonament 8 ateliere / 160 lei: cu un abonament pe 2 luni achiziționezi un atelier la jumătate de preț). Poate fi achiziționat prin achitarea a 4 bilete de tip Taxă atelier de educație aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
Abonament 3 ateliere / 100 lei: la două ateliere al treilea este la jumătate de preț. Poate fi achiziionat prin achitarea a 2 bilete de tip Taxă atelier de educație + 1 bilet acces general aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.

// DESPRE ATELIER
Ne vom face încălzirea cu un atelier în care îl vom cunoaște pe pictorul Marc Chagall, un poet al imaginii picturale cu o expresie atât de personală, inspirată de folclorul evreiesc și de spiritul poporului rus, pentru care nu s-au găsit discipoli care să îl urmeze. Chagall nici nu și-a propus să schimbe cursul istoriei artei, el picta dintr-o nevoie vitală.
„Am ales pictura, căci îmi era la fel de vitală ca aerul. Mi s-a părut o fereastră prin care pot să-mi găsesc scăparea într-o altă lume.”
— Marc Chagall

Atelierul are un format de două ore, în care copiii vor viziona lucrările reprezentative ale pictorului, vor cunoaște în linii mari traseul său artistic și se vor lăsa ghidați de culorile strălucitoare din pictura sa pentru a concepe propriile creații.
Irina Cangeopol este artist, profesor de artă și specialist în educație culturală prin arte vizuale, cu experiență în proiecte și programe destinate copiilor de toate vârstele. A coordonat proiectul de educație prin artă „Mișcare și culoare”, laureat al Galei Societății Civile 2018, la secțiunea Artă și Cultură.
Credit imagine cover: fotografie de Lavinia Pollak.

// VOR URMA:

28 mai 2021
19:00 – 20:00 – Seri de lectură pentru cei mici. Astrid-Isabela Bogdan prezintă seria de benzi desenate „Pif”

/EN: During these times, the Weekend at MNAC Bucharest workshops take place online, in an interactive formula. 🧡ART — Contemporary Art from plankton to intergalactic travel is a series of workshops to help understand the MNAC Bucharest Collection, “Seeing History. 1947 – 2007”, as well as the sources that foster and nourish contemporary art, in general.

// REGISTRATION
Suitable for: children starting 5 and above and adults, within the limit of 20 available places.
The workshops are inclusive, all children with disabilities are welcome, regardless of their artistic abilities.
Access: Registration for the workshop is made at [email protected], by attaching a print screen of the ticket.
Our team will send you a Zoom link in due time before the event starts.
Participation will cost 40 lei per workshop, no matter how many family heads can fit in front of the screen. Get it here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.

Subscriptions
8 Workshops Subscription / 160 lei: with a 2-month subscription you buy a workshop at half the price. Get it by acquiring 4 Education Workshop Fee tickets here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
3 Workshops Subscription / 100 lei: get two workshops the third is half the price. Get it by acquiring 2 Education Workshop Fee tickets + 1 general access ticket here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.

// WORKSHOP DETAILS
We will ease our way into the workshop by meeting painter Marc Chagall, a poet of the pictorial image with such a personal expression inspired by the Jewish folklore and the spirit of the Russian people, that there were no disciples to follow him. Chagall didn’t even set out to change the course of art history, but painted out of a vital need.
“I chose painting because to me it was as vital as air. It seemed to me like it’s a window through which I could find my escape to another world.”
— Marc Chagall

The workshop has a two-hour format, in which children will become familiar the representative works of the painter, they will get to learn his artistic path and will be guided by the bright colors of his painting in order to design their own creations.
Irina Cangeopol is an artist, art teacher and specialist in cultural education through visual arts, experienced in programs and projects for children of all ages. She coordinated the art education project “Movement and Color”, laureate at the 2018 Civil Society Gala, the Arts and Culture Section.
Cover credit: photo by Lavinia Pollak.

Detalii Eveniment

Data:
Sâmbătă 22 Mai 2021

Program:
11:00 - 13:00

Orasul:
Online

Abonează-te la Newsletterul Gokid! Fii la curent cu evenimentele importante pentru copii din Online!
DISTRIBUIE

EVENIMENTE SI ACTIVITATI LA CARE MERGEM CU COPILUL