Ecstatic Dance Cluj-Napoca: ReUnion // DJ Mystic Monkey | 29 Septembrie, Cluj-Napoca

Vineri 29 Septembrie 2023
Cluj-Napoca

[Scroll for English and Hungarian versions]

🌟 În 29 septembrie te așteptăm cu mare drag la o nouă ediție Ecstatic Dance Cluj-Napoca! 😍 A trecut ceva timp de la ultima noastră întâlnire, vara se transformă ușor ușor în toamnă și abia așteptăm să ne întâlnim din nou pentru a dansa stările împreună!

Ne bucurăm să-l avem ca invitat pentru a doua oară pe DJ mystic monkey (Ștefan Dincă) din București, un mare pasionat al muzicii și al mișcării conștiente, cu experiență bogată în călătoriile muzicale de Ecstatic Dance. Data trecută ne-am simțit extraordinar pe muzica sa și suntem bucuroși să-l avem pe Ștefan din nou în mijlocul nostru.

“Ecstatic Dance mi-a deschis calea mișcării conștiente, completând o pasiune de lungă durată pentru muzică și deejaying. Prin practica dansului, căutările mele în lumea muzicii s-au îndreptat către noi orizonturi ale spectrului electronic și acustic, descoperind noi varietăți de genuri care să surprindă și în același timp să susțină exprimarea emoțiilor prin dans.” – mystic monkey.

🌟 Ne întâlnim pentru a ne exprima liber prin mișcare, într-un spațiu non-verbal, în care stările interioare se manifestă prin intermediul corpului.

🌟 Vino așa cum ești și mișcă-te cum vrei tu! 🙂

Ecstatic Dance este un eveniment, o petrecere, o ceremonie, o practică de meditație prin mișcare, un loc de explorare prin joacă în care dansul și mișcarea autentică devin căi de conectare la EMOȚII și senzații pe care nu le accesăm în viața de zi cu zi sau care nu și-au găsit contextul pentru a fi exprimate.
Începem cu exerciții simple de mișcare pentru a ne încălzi corpul și pentru a ne familiariza cu spațiul și cu celelalte persoane. Urmează două ore și jumate de dans ecstatic, pe parcursul cărora MUZICA este singurul nostru GHID, colajul de ritmuri și melodii fiind creat ca suport pentru experimentarea unei game largi de trăiri. Apoi, spre sfârșitul călătoriei, muzica de relaxare ne invită la conștientizarea și asimilarea experienței avute.

🌟 DJ mystic monkey (Ștefan Dincă):
„Sunt influențat și inspirat de muzică electronică infuzată cu medicine music, world bass, ritmuri afro și sud-americane și alte vibrații și sonorități care surprind și au darul de a ne pune în mișcare în mod natural și creează cadrul ideal pentru vindecare prin eliberare și conexiune.
Pregătesc fiecare nouă călătorie ecstatică cu intenția de a facilita o explorare interioară profundă, deschiderea inimii, înălțarea spiritului și extinderea conștiinței.”
https://soundcloud.com/djmysticmonkey/
https://www.facebook.com/djmysticmonkey/

https://www.youtube.com/@djmysticmonkey

🌟 Dansul ecstatic ne arată drumul spre a vedea posibilitățile, avantajele și provocările dansului printr-o nouă formă de IMPLICARE și CONȘTIENTIZARE. Acesta nu pune accentul doar pe actul în sine de a dansa, ci și pe angajamentul nostru conștient și intenționat în această acțiune.
Ecstatic Dance este un spațiu de siguranță, acceptare și explorare, în care poți dansa fără a te preocupa de cum arată mișcările tale și în care îți poți lăsa corpul să se exprime cum își dorește.

PROGRAM:
18:40 – Deschidem ușile
19:00 – 19:30 Cerc de deschidere & Exerciții de încălzire
19:30 – 21:30 Ecstatic Dancing / Musical journey by DJ mystic monkey
21:30 – 22:00 Relaxare muzicală și cerc de închidere

PRINCIPII:
🌊 Ringul de dans este un spațiu non-verbal. Astfel, este mai ușor să ne mutăm atenția din minte în corp și să găsim noi moduri de a ne exprima și/sau de a interacționa cu ceilalți.
🌊 Pentru o avea o experiență cât mai autentică, pe parcursul evenimentului NU se consumă alcool, tutun și alte droguri.
🌊 Putem dansa singuri, cu ceilalți sau putem sta și privi, respectând spațiul și pe ceilalți.
🌊 Nu este nevoie de experiență în dans. Deschis pentru orice vârstă și condiție fizică.
🌊 Să îți aduci haine comode și nu uita de apă!
🌊 Pe parcursul evenimentului nu se vor face poze sau filmări 🙏

🕰️ Vineri, 29 septembrie 2023, ora 18:40.
⚓ Locația: Casa Tranzit, strada George Barițiu 16, Cluj.

💰 Contribuție:
130 lei / persoană
Studenți și elevi: 110 lei / persoană
Copii între 7 și 14 ani: 60 lei / persoană
Pentru a participa cu copii sub 7 ani – așteptăm să ne contactați.

👉 👉 ACCESUL la eveniment se face pe bază de înscriere completând formularul disponibil la link-ul de mai jos:
https://forms.gle/5jQpHee2nVmepe5BA

💝 Ecstatic Dance COMMUNITY GIFTS! 🎁
Dansul este pentru ORICINE, astfel că ne dorim să oferim experiența Ecstatic Dance și celor care nu pot participa din motive financiare. La fiecare 10 persoane înscrise, vom oferi acces unei persoane care nu poate plăti bilet.
👩‍❤️‍👨Această participare nu este gratuită, ci este susținută de fiecare membru plătitor din comunitate (10% din contribuția sa fiind redirecționată pentru scopul menționat) 🙂 🙏
Dacă te afli în această situație, te invităm să completezi formularul de mai jos pentru a putea beneficia de o invitație din partea comunității Ecstatic Dance:
https://forms.gle/huNMHZE4R38BqmUc8
La fiecare 10 persoane înscrise, vom anunța persoana care poate participa. Alegerea se face în funcție de ordinea înscrierilor în formularul menționat mai sus.

🌟 Dansul ecstatic este despre a ne exprima, nu despre a impresiona, așa că dă-ți voie să fi prezent(ă) și să te miști așa cum îți dorești! 😊
Indiferent dacă ai mai participat sau nu la un astfel de eveniment până acum, ești bine-venit(ă) să ne bucurăm împreună la această ediție de Ecstatic Dance, într-un spațiu sigur și relaxat 🙂

EN —————————————–
🌟 On the 29th of September we look forward to welcoming you to a new edition of Ecstatic Dance Cluj-Napoca! 😍 It’s been a while since our last meeting, summer is slowly turning into autumn and we can’t wait to meet again and dance our moods together!
We are happy to have as our guest for the second time DJ mystic monkey (Ștefan Dincă) from Bucharest, a great passionate of music and conscious movement, with a rich experience in Ecstatic Dance musical journeys. Last time he played for as we had a fantastic event and we are happy to have Ștefan back in our midst.
“Ecstatic Dance opened my path to conscious movement, completing a long-standing passion for music and deejaying. Through the practice of dance, my search in the world of music has moved to new horizons of the electronic and acoustic spectrum, discovering new varieties of genres that both capture and support the expression of emotion through dance.”
– mystic monkey.

🌟 Ecstatic dance is a CONSCIOUS FREE-FORM DANCE, a COMMUNITY gathering, a party, a ceremony, a practice of meditation through movement, a place of exploration through play where you can return to your body and EXPRESS yourself through MOVEMENT, in a non-verbal social environment.

🌟 DJ mystic monkey (Ștefan Dincă):
“I am influenced and inspired by electronic music infused with medicine music, world bass, Afro and South American rhythms and other vibes and sounds that capture and have the gift of naturally moving us and create the ideal framework for healing through liberation and connection.
I prepare each new ecstatic journey with the intention of facilitating a deep inner exploration, the opening of the heart, spirit uplifting and consciousness expanding.”
https://soundcloud.com/djmysticmonkey/
https://www.facebook.com/djmysticmonkey/

https://www.youtube.com/@djmysticmonkey

🌟 The event will start with a short warm-up to stretch, to get familiar with the space and with other people. Then, we`ll flow into the Ecstatic Dance. For two hours, the DJ will guide us for a JOURNEY through genres, tempos and different cultural influences. You are invited to move as the MUSIC inspires you and as your body wishes in a safe and non-judgemental space.
This is an opportunity to exercise your body and mind, to process emotions, to EXPLORE and to PLAY, dancing alone or with other people or just sitting. We close with a session of relaxation music to integrate insights and connections into our beings.

🌟 Ecstatic Dancing reveals the possibilities, advantages and challenges of dancing, bringing AWARENESS not just to the activity itself, but also to our COMMITMENT and INTENTION towards this activity.

SCHEDULE:
18:40 – Doors open
19:00 – 19:30 Opening Circle & Body warm-up
19:30 – 21:30 Ecstatic Dancing / Musical journey by DJ mystic monkey
21:30 – 22:00 Musical cool down and closing circle

GUIDELINES:
🌊 For a truly authentic experience, the dance floor is a NON-VERBAL space. Leaving words behind allows us to move out of our minds and into our bodies, finding new ways to express ourselves and to connect with others.
🌊 Alcohol/ tobacco/ drug-free environment.
🌊 Respect for the space and for one another.
🌊 Consider wearing loose-fitting clothes that allow you to move freely and bring a bottle of water.
🌊 The event addresses all dance enthusiasts, regardless of age, dance experience or physical condition.
🌊 During the event there will be no filming or taking pictures 🙏

🕰️ Friday, September 29, 6:40. p.m.
⚓ Location: Casa Tranzit (George Barițiu street no 16).

💰 Support: 130 lei / person,
Students: 110 lei / person
Children between 7 and 14 years of age: 60 lei / person
To participate with children under 7 – please contact us.

👉 Participation at the event is registration based only. Please fill in the registration form to reserve your place at the event:
https://forms.gle/5jQpHee2nVmepe5BA

💝 Ecstatic Dance COMMUNITY GIFTS! 🎁
AnyBody can dance and dance welcomes everyBody!
Likewise, we also want to invite on this ecstatic dance journey those who would like to join us and are experiencing financial difficulties during these times. For every 10 registered persons, we’ll offer an entry to one person who can’t afford to pay his/her ticket.
👩‍❤️‍👨Please be mindful that this is not a free entry ticket, but is supported by every paying member from the community (10% of their contribution is redirected to the mentioned purpose) 🙂 🙏
If you find yourself in this situation, please fill out the form below for a chance to receive an invitation from the Ecstatic Dance Cluj-Napoca community:
https://forms.gle/huNMHZE4R38BqmUc8
The Ecstatic Dance Community Gifts will be received in the registration order on the form mentioned above.

🌟 Ecstatic Dance is about expressing, not impressing, so give yourself permission to be present and move as you wish!
Dance without concern or attachment to what you might look like in that process, moving your body as freely as it wants to move in the moment.
Whether it’s your first time at an Ecstatic Dance event or if you’ve experienced it before, YOU ARE ALL WELCOMED! 😊

HU —————————————–
Szeretettel várjuk Önöket az Ecstatic Dance Cluj-Napoca új kiadására! 😍 Régen volt már az utolsó találkozónk, a nyár lassan őszbe fordul, és alig várjuk, hogy újra találkozzunk, hogy együtt táncoljuk a hangulatokat!
Örülünk, hogy második alkalommal vendégünk lesz DJ mystic monkey (Ștefan Dincă) Bukarestből, a zene és a tudatos mozgás nagy szenvedélyese, aki gazdag tapasztalattal rendelkezik az Ecstatic Dance zenei utazásokban. Legutóbb nagyon jól éreztük magunkat a zenéjére, és örülünk, hogy Ștefan ismét köztünk van.

“Az Ecstatic Dance megnyitotta előttem az utat a tudatos mozgás felé, kiteljesítve a zene és a DJ-zés iránti régóta tartó szenvedélyemet. A tánc gyakorlása révén a zene világában való keresésem az elektronikus és akusztikus spektrum új horizontjai felé mozdult el, felfedezve a műfajok új fajtáit, amelyek egyszerre ragadják meg és támogatják az érzelmek tánccal való kifejezését”.
– mystic monkey.

🌟 Az eksztatikus tánc egy TUDATOS SZABAD TÁNC, egy KÖZÖSSÉGI összejövetel, egy buli, egy szertartás, a meditáció gyakorlása a mozgáson keresztül, a felfedezés helye a játékon keresztül, ahol visszatérhetsz a testedhez és kifejezheted magad a MOZGÁSON keresztül, egy nonverbális társadalmi környezetben.

🌟 DJ mystic monkey (Ștefan Dincă):
“Engem az elektronikus zene befolyásol és inspirál, amelyet az orvostudományi zenével, a világ basszusával, az afro- és dél-amerikai ritmusokkal és más rezgésekkel és hangokkal átitatott elektronikus zene, amelyek megragadnak és megajándékoznak minket a természetes mozgással, és ideális keretet teremtenek a felszabaduláson és kapcsolaton keresztül történő gyógyuláshoz.
Minden új eksztatikus utazást azzal a szándékkal készítek elő, hogy elősegítsem a mély belső felfedezést, a szív megnyitását, a lélek felemelését és a tudatosság kiterjesztését.”
https://soundcloud.com/djmysticmonkey/
https://www.facebook.com/djmysticmonkey/

https://www.youtube.com/@djmysticmonkey

🌟 Az esemény egy rövid bemelegítéssel kezdődik, nyújtózkodunk, megismerkedünk a térrel és a többi emberrel. Ezután átfolyunk az eksztatikus táncba. Két órán keresztül a DJ kalauzol bennünket egy ÚTON, műfajokon, tempókon és különböző kulturális hatásokon keresztül. Arra kérünk benneteket, hogy mozogjatok úgy, ahogy a ZENE inspirál, és ahogy a testetek szeretné, egy biztonságos és ítélkezésmentes térben.
Ez egy lehetőség a test és az elme gyakorlására, az érzelmek feldolgozására, a FELTÖLTÉSRE és a JÁTÉKRA, egyedül, másokkal együtt táncolva vagy csak ülve. Egy relaxációs zenés foglalkozással zárunk, hogy a felismeréseket és kapcsolatokat integráljuk a létezésünkbe.

🌟 Az eksztatikus tánc feltárja a tánc lehetőségeit, előnyeit és kihívásait, tudatosítva nem csak magát a tevékenységet, hanem a tevékenység iránti elkötelezettségünket és szándékunkat is.

Órarend
19:30 – Kapunyitás
20:00 – 20:30 Nyitókör és bemelegítés
20:30 – 22:30 Eksztatikus tánc / Zenei utazá
22:30 – 23:00 Zenés lazítás és zárókör

ÚTMUTATÓ:
🌊 Az igazán autentikus élmény érdekében a tánctér NEM VERBÁLIS tér. A szavak elhagyása lehetővé teszi számunkra, hogy kimozduljunk az elménkből a testünkbe, új utakat találva önmagunk kifejezésére és a másokkal való kapcsolatteremtésre.
🌊 Alkohol-, dohány- és drogmentes környezet.
🌊 A tér és egymás iránti tisztelet.
🌊 Viselj laza ru, amiben szabadon mozoghatsz, és hozz magaddal egy üveg vizet.
🌊 Az esemény minden táncosnak szól, kortól, táncos tapasztalattól és fizikai állapottól függetlenül.

🌟 Táncolj anélkül, hogy aggódnál vagy ragaszkodnál ahhoz, hogy hogyan fogsz kinézni az adott folyamat során, mozgasd a testedet olyan szabadon, ahogyan az abban a pillanatban mozogni akar.
🕰️ 2023, Szeptember 29. péntek, 18:40. p.m.
Helyszín: Casa Tranzit (George Barițiu utca 16. szám).
Beugró: 130 lej / fő,
Hozzájárulás diákoknak: 110 lej / fő
7 és 14 év közötti gyermekek: 60 lej / fő
Ha 7 év alatti gyermekekkel szeretne részt venni – kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
👉 A rendezvényen a résztvevők száma korlátozott. Kérjük, regisztráljatok itt:
https://forms.gle/5jQpHee2nVmepe5BA

💝 Ecstatic Dance ingyenes ajándékok!
A tánc mindenkié, ezért ettől a hónaptól kezdve szeretnénk ingyenes belépőket biztosítani az Eksztatikus Rendezvényeinkre azoknak, akiknek nagy vágya, hogy eljöjjenek táncolni, de anyagi nehézségekkel küzdenek.
Tehát minden 10 regisztrált személy után 1 olyan személynek adunk ingyenes belépőt, aki nem tudja megfizetni a részvételi díjat.
Az Ecstatic Dance átvételére való regisztrációhoz kérjük, töltsd ki ezt az űrlapot:
https://forms.gle/huNMHZE4R38BqmUc8
Az Ecstatic Ingyen Ajándékokat a fenti űrlapon történő regisztráció sorrendjében kapjuk meg.

🌟 Az eksztatikus tánc a kifejezésről szól, nem mások lenyűgözéséről. Adj magadnak engedélyt arra, hogy jelen legyél és úgy mozogj, ahogyan szeretnél!
Akár először veszel részt Ecstatic Dance rendezvényen, akár már tapasztalt résztvevő vagy, MINDENKIT VÁRUNK!

📍Casa Tranzit, Cluj-Napoca – Vezi pe hartă/traseu

TOATE EVENIMENTELE


⚠️ GOKID.ro este portal de promovare de evenimente și activități pentru copii. În cazul anulării sau amânării evenimentelor recomandate responsabilitatea aparține organizatorilor. Vă rugăm să contactați organizatorii pentru confirmarea desfășurării evenimentelor la datele anunțate. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim să vă bucurați de evenimente cât mai reușite!

Sursa: https://www.facebook.com/events/974937410458895

Detalii Eveniment

Data:
Vineri 29 Septembrie 2023

Program:
18:30 - 22:00

Orasul:
Cluj-Napoca

Abonează-te la Newsletterul Gokid! Fii la curent cu evenimentele importante pentru copii din Cluj-Napoca!
DISTRIBUIE

EVENIMENTE SI ACTIVITATI LA CARE MERGEM CU COPILUL