Festivalul Internațional De Arte” Arts Combat Festival” 2019

Sâmbătă 13 Aprilie 2019
Iasi

DANNY ENTERTAINMENT PRODUCTION
ORGANIZEAZĂ
“ARTS COMBAT FESTIVAL”
Ediția a IV-a
13 aprlie, 2019

Festivalul se va desfășura în sala de spectacole a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași (Strada Păcurari, Nr.4, Iasi) și are ca scop descoperirea, susținerea și promovarea talentelor din orice domeniu artistic .

Juriul festivalului va fi alcătuit din personalități cunoscute ce își desfășoară activitatea în diverse domenii cultural-artistice: teatru, muzică, coregrafie, literatură.

Astfel, juriul va puncta: prestația scenică, costumele, dicția, tehnica vocală și instrumentală, tehnica interpretativă, mișcarea scenică, tehnica mișcării, regia, originalitatea iar, în cazul artei literare, juriul va aprecia originalitatea textelor, acuratețea limbajului și exprimării și tehnica literară.

Secțiunea artă plastică va fi jurizată ținând cont de tehnica îmbinării culorilor, acuratețea lucrărilor și tehnica abordată, pentru picturi iar sculpturile vor fi apreciate după tehnică, acuratețe și încadrare, corectitudinea reprezentării.

REGULAMENTUL JURIZĂRII: Jurizarea se va face la vedere, cu ajutorul unor planchete ce se vor arăta publicului. Notarea se face de la 6 la 10 cu subdiviziuni 25, 50 și 75.
Juriul va fi anunțat din timp.
Concursul se desfășoară pe categorii de vârstă începând cu vârsta de 4 ani până la 18+ ani și mai multe secțiuni:
1. muzică- instrumentală și vocală- individual și grup.
2. creație- debutanți și profesioniști
3. coregrafie-individual și grup
4. artă teatrală- individual și grup
5. literatură- creație
6. artă plastică
7. artă populară
8. sport- demonstrativ
9. ecologie
10. modelling

1.La secțiunea muzică pot participa concurenți care abordează orice gen muzical și are mai multe subsecțiuni:
a. muzică populară- doină, baladă, colind, horă, sârbă, bătută, etc.
b .muzică etno
c.muzică tradițională
d.muzică ușoară românească
e.muzică internațională
f.muzică rock, pop-rock,
g.muzică latino
h.muzică orientală- indiană, turcească, arăbească, grecească, etc.
i.muzică de petrecere, romanțe
j.muzică bilingvă
k.muzică clasică
l.muzică corală
m.muzică instrumentală
n.creație- debutanți și profesioniști
o. show
NOTĂ: durata prestației este de maxim 4 minute.

IMPORTANT: LA SECȚIUNEA MUZICĂ SE VA ȚINE CONT, LA JURIZARE, DE ANII DE STUDIU, ACEST CRITRIU FIIND FOArTE IMPORTANT ÎN SISTEMUL DE JURIZARE. ACEST CRITERIU VA FI CLASIFICAT ASTFEL: 0- 1 AN ȘI 10 LUNI- DEBUTANȚI; 1 AN ȘI 11 LUNI- 4 ANI- AVANSAȚI; 4 ANI- 8 ANI- SEMIPROFESIONIȘTI; PESTE 8 ANI- PROFESIONIȘTI

2. Secțiunea creație va avea subsecțiunile:
a. creație muzicală- debutanți și profesioniști.

IMPORTANT: LA CREAȚIE PROFESIONIȘTI O REGULĂ OBLIGATORE ESTE CA RESPECTIVUL CREATOR SĂ AIBĂ CEL PUȚIN 3 PIESE ÎNSCRISE ÎNTR-UN FORUM ACREDITAT SAU SĂ AIBĂ CEL PUȚIN 5 PIESE INTERPRETATE DE CĂTRE ARTIȘTI RENUMIȚI.

b. creație dramatică- debutanți și profesioniști
c. creație coregrafică- debutanți și profesioniști
La această secțiune vor participa concurenți cu diferite creații proprii sau ale altor autori iar juriul va puncta, în mare parte, calitatea creației. Prestația scenică, tehnica interpretativă, mișcarea scenică vor fi jurizate în plan secund.
3 .Secțiunea coregrafie va fi abordată de către concurenții care practică orice stil de dans, individual sau grup:
a. dans popular
b. dans stilizat
c. dans sportiv
d. dans contemporan
e. dans clasic
f. dans tematic
g. street-dance
h. dans modern, etc.
NOTĂ: durata prestației va fi de maxim 4 minute iar ansamblurile artistice vor avea durata prestației de maxim 10 minute.

IMPORTANT: ȘI LA ACEASTĂ SECȚIUNE JURIUL VA ȚINE CONT, ÎN SISTEMUL DE JURIZARE, DE ANII DE STUDIU. ACEST CRITERIU VA FI CLASAT ASTFEL: 0- 1 AN ȘI 10 LUNI- DEBUTANȚI; 1 AN ȘI 11 LUNI- 4 ANI- AVANSAȚI; 4 ANI- 8 ANI- SEMIPROFESIONIȘTI; PESTE 8 ANI- PROFESIONIȘTI.

4. La secțiunea artă teatrală se pot înscrie concurenți care au urmat sau nu cursuri de teatru, atât la individual cît și în grup. Durata prestației la această secțiune va fi de 5-7 minute pentru concurenții individuali și 10-15 minute pentru grupuri.
Prestația poate fi pe un text al unui autor cunoscut sau pe un text creație proprie.
Această secțiune are mai multe subsecțiuni:
a.teatru dramatic
b.teatru de comedie
c.tragedie
d.tragi-comedie
e.umor
f.mimă
g.pantomimă
h.parodie
i.recital poezie
j. monolog
k. improvizație
5.La secțiunea literatură pot participa lucrări literare proprii (creație) atât a participanților cât și ale altor autori. Lucrările trebuie să fie înscrise în concurs cel târziu cu 15 zile înainte de data desfășurării festivalului de către autori sau reprezentanții acestora-în cazul creațiilor proprii- sau de către concurenți (sau reprezentanții acestora) în cazul textelor cu autori cunoscuți cu obligația ca aceștia să specifice acest lucru.
Subsecțiuni:
a. proză
b. lirică
c.epigrame
d.catrene
6. La secțiunea artă plastică pot concura lucrări de pictură, grafică,
sculptură, caricatură. Lucrările vor fi expuse astfel încât să poată fi văzute de către publicul spectator prezent la festival și vor fi aduse în ziua festivalului de către autor sau reprezentanții acestora, aceștia demonstrând acest lucru.
7. Secțiunea sport va fi reprezentată de concurenți care practică orice gen de sport, concurentul evoluând doar pentru a demonstra măiestria în sportul respectiv. Durata prestației este de maxim 4 minute.
8 .La secțiunea ecologie vor fi prezente lucrări de artă sau literare ce au ca
subiect ecologia și materialele reciclabile.
9. Modellingul va fi prezentat de către concurenți sau concurente ce
prezintă moda, aceștia trebuind să aibă ținute originale.

Înscrierile în concurs se fac pe baza fișei de înscriere și se trimit pe adresa
de e-mail: [email protected] sau la tel. 0749.529.933.
Taxa de înscriere se percepe pe apariție, după cum urmează:
– 150 RON/persoană/apariție (subsecțiune) pentru individual;
– 120 RON/persoană/apariție (subsecțiune) pentru duet;
– 60 RON/persoană/apariție (subsecțiune) pentru grup.
Concurenții vor putea participa cu cel mult două apariții pe subsecțiune iar taxele de înscriere sunt următoarele:
– 150 RON/persoană la prima apariție (subsecțiune) apoi 120 RON/persoană pentru cea de-a doua apariție (subsecțiune), 90 RON/pers pentru cea de-a treia apariție (subsecțiune).
– 120 RON/persoană pentru duet la prima apariție (subsecțiune) apoi 90 RON/persoană pentru cea de-a doua apariție (subsecțiune), 60 RON/pers. pentru cea de-a treia apariție (subsecțiune).
– 60 RON/persoană pentru grup/apariție (subsecțiune) apoi 40 RON/persoană pentru cea de-a doua apariție (subsecțiune), 30 RON/pers. pentru cea de-a treia apariție (subsecțiune).

IMPORTANT: APARIȚIE ÎNSEAMNĂ INTRARE SCENICĂ. FIECARE CONCURENT POATE AVEA CEL MULT DOUĂ APARIȚII LA O SUBSECȚIUNE, FIECARE APARIȚIE FIIND CONTRA COST. JURIZAREA SE VA FACE PENTRU FIECARE INTRARE LA SUBSECȚIUNEA RESPECTIVĂ ȘI SE VA LUA ÎN CONSIDERARE NOTA CEA MAI MARE.

OFERTĂ SPECIALĂ: LA TREI APARIȚII PLĂTITE, ORGANIZATORII OFERĂ CEA DE-A PATRA APARIȚIE GRATUITĂ.

FORTE IMPORTANT: Pentru secțiunile ARTĂ LITERARĂ și ARTĂ PLASTICĂ taxa de participare este de 100 RON.

Taxa de înscriere se plătește virând banii în contul nr.RO30BRDE240SV20106492400
deschis la BRD, nume titular cont IONESCU BUDEANU LUMINIȚA sau prin poștă la OFICIUL POȘTAL IAȘI 6, pe numele IONESCU BUDEANU LUMINIȚA.

IMPORTANT: Fișa de înscriere se trimite pe adresa de mail [email protected] însoțită de confirmarea plății taxei de înscriere și copie după certificatul de naștere, până pe data de 10 APRILIE, 2019 (data limită de înscriere). În cazuri speciale (concurenți venind din alte țări), concurenții se pot înscrie și în ziua concursului, având grijă să aibă materialele audio sau lucrările plastice ori literare conforme cu cerințele regulamentului, achitând, pe loc, taxa de înscriere corespunzătoare.

Concurenții se pot înscrie la mai multe secțiuni, în funcție de aptitudinile fiecărui participant, aceasta putând fi posibilă doar după achitarea taxei de înscriere aferentă. Ordinea intrării în concurs se va face în ordine crescătoare categoriilor de vârstă, de la cel mai mic la cel mai mare. Astfel se începe de la categoria de vârstă cea mai mică, toate secțiunile și se termină la categoria de vârstă 18+, toare secțiunile. Exemplu: câți sunt înscriși la categoria de vârstă 5-6 ani, indiferent la câte secțiuni, vor evolua toți. Apoi urmează categoria 6-7 ani-toate secțiunile, etc.
De asemenea, concurenții vor trimite materialul audio pe suport USB sau CD, având calitatea sunetului foarte bună, cu cel mult 3 zile înainte de festival prin mail-ul menționat. Concurenții pot veni și cu acompaniament propriu (formație, taraf, band, backing vocals) sau se pot acompania singuri.
Cei ce se vor înscrie la secțiunea muzică populară sau a etniei, de asemenea și cei ce participă la secțiunea dansuri populare sau ale etniei trebuie să aibă costume aparținând zonei reprezentate sau etniei respective.
Premiile
Se vor acorda premii 1, 2 și 3 pentru fiecare categorie de vârstă, format din diplomă, medalie după cum urmează:
– premiul 1-diplomă, medalie,
– premiul 2-diplomă, medalie
– premiul 3-diplomă, medalie.
Mențiuni formate din diplome.
Trofee aur și argint.
Trofeul multitalent.
Marele trofeu-va fi înmânat acelui concurent care a participat la mai multe secțiuni, având punctajul cel mai mare la fiecare secțiune la care a participat și va fi compus din:
-trofeul festivalului
-diplomă
– medalie
De asemenea juriul va putea acorda un Trofeu Special al Juriului bazându-se pe alte criterii de evaluare decât notele.
Se vor mai înmâna premii speciale și trofee, atât ale festivalului cât și cele acordate de către membrii juriului, sponsori sau organizatori, independente de festival.
De asemenea, se vor mai acorda premii speciale pentru conducătorii de asociații, fundații, federații, societăți de stat și private, insituții de învățământ si arte, primării, persoane fizice (președinți, directori, instructori și îndrumători, educatori, învățători, sponsori, etc.

Director Festival
Daniel Budeanu
Manager Danny Entertainment Production

Detalii Eveniment

Data:
Sâmbătă 13 Aprilie 2019

Program:
10:00 - 20:00

Orasul:
Iasi

Abonează-te la Newsletterul Gokid! Fii la curent cu evenimentele importante pentru copii din Iasi!
DISTRIBUIE

EVENIMENTE SI ACTIVITATI LA CARE MERGEM CU COPILUL