Inscrieri la Concursul de Dramaturgie pentru Copii pana la 15 iunie 2012

06-15 Iunie 2012

Prin acest concurs, Teatrul Ion Creang? î?i propune s? stimuleze dramaturgia original? pentru copii, s? sprijine autorii, oferindu-le posibilitatea de a-?i face cunoscute crea?iile pe scena unei institu?ii profesioniste. Textele dramatice prezentate în concurs trebuie s? r?spund? rigorilor tematice ?i estetice pe care le impune orice teatru profesionist, ale c?rui spectacole se adreseaz? copiilor.
Inscrierile la Concursul de Dramaturgie pentru Copii ”100, 1.000, un milion de pove?ti” se mai pot face pân? la data de 15 iunie.
Puteti trimite manuscrisele la adresa: Teatrul Ion Creang?, Bulevardul Magheru, nr. 27, sector 1, Bucure?ti, cod 010325. Pe plicul în care este introdus manuscrisul se va face men?iunea Pentru concursul de dramaturgie ”100, 1.000, un milion de pove?ti”.

Regulament de participare:
Autorii vor trimite textele dactilografiate într-un exemplar, nesemnate, cu un motto scris pe pagina de titlu ?i înso?ite de un plic închis care va cuprinde datele de identificare ale autorului. Acela?i motto, de pe pagina de titlu a piesei, va fi scris ?i pe plicul închis, cu datele de identificare ale autorului.
Nu se primesc în concurs dramatiz?ri; nu pot participa la competi?ie piesele care au fost aduse la cuno?tin?a publicului prin publicare sau reprezentare; textele trimise pentru concurs nu se înapoiaz? autorilor.
Juriul Concursului de dramaturgie va decide, prin consens, piesa câ?tig?toare a concursului, pies? care va fi achizi?ionat? de Teatrul Ion Creang? ?i va fi inclus? în repertoriul stagiunilor urm?toare.
De asemenea, juriul va nominaliza, dintre textele dramatice înscrise în Concurs, un num?r de 2 piese care, împreun? cu piesa câ?tig?toare a Concursului, vor fi publicate într-un volum de teatru pentru copii.
În cadrul celei de a VIII-a edi?ie a Festivalului Interna?ional de Teatru pentru Copii, „100, 1.000, 1.000.000 de pove?ti”, Festival organizat de Teatrul Ion Creang?, în Bucure?ti, în perioada 29 septembrie-6 octombrie 2012, se va lansa volumul de teatru; piesele incluse în volum vor fi reprezentate ca spectacole-lectur?, în premier?, de c?tre actorii Teatrului Ion Creang?, în ?coli din Bucure?ti.
Pentru mai multe informatii puteti scrie pe adresa: [email protected]

 

Detalii Eveniment

Perioada:
06-15 Iunie 2012

Ora incepere:
00:00:00

Ora terminare:
00:00:00

Orasul:

Abonează-te la Newsletterul Gokid! Fii la curent cu evenimentele importante pentru copii din !
DISTRIBUIE

EVENIMENTE SI ACTIVITATI LA CARE MERGEM CU COPILUL