Iridescent – Festival internațional de dans contemporan și alte reconfigurări ale sensibilului

Vineri 06 Mai 2022
București

[for English scroll down]

Când? 6 mai – 18 iunie

🟣 𝗔𝗿𝗴𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁

Anumite teme și subiecte rămân mereu urgente și trebuie readresate, reactualizate și privite din perspective noi. În contextul în care structurile dominante generează și întrețin condițiile care ne-au adus în situația ca astăzi să trăim simultan criza climatică, pandemia și războiul, ni se pare important să reflectăm asupra relațiilor de putere din societate, asupra relației dintre om și mediul înconjurător și să vorbim despre decalajul dintre corpurile privilegiate și cele lipsite de apărare.

În locul unei teme unice de festival, care să forțeze prezentarea unor spectacole aliniate și disciplinate de o singură voință, aducem conținuturi și formate diverse care privesc dincolo de marile narațiuni. Propunem așadar subiectivități care relaționează cu micro-istorii personale, pentru a scoate la suprafață multitudinea de iridescențe ale acelorași realități în permanentă schimbare.

🌈 𝗜𝗿𝗶𝗱𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝘁̦𝗮 – 𝘂𝗻 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗻𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁̦𝗶𝗲, 𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗴𝗵𝗶𝗱𝗲𝗮𝘇𝗮̆ 𝘀̦𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲𝗮𝘇𝗮̆ 𝗴𝗮̂𝗻𝗱𝗶𝗿𝗲𝗮

Iridescența apare atunci când o suprafață își schimbă culorile, ca reflexie a luminii, în prezența unor particule lichide. Este vizibilă la unele animale, la anumite minerale și în regnul vegetal, dar cel mai cunoscut fenomen iridescent este curcubeul.

Ca mod de înțelegere a lumii, iridescența devine un instrument de navigație, care ghidează și configurează gândirea. Astfel, suprafața nu mai e percepută ca o simplă graniță, ci ca un loc sclipitor de convergență a multiplicităților insolubile. (apud. Tavi Meraud. Iridescence, Intimacies – Journal #61 E-Flux/E-Flux.Com, 2015)
O gândire iridescentă se mișcă prin diferite seturi de posibilități și realități, urmărește și examinează răsturnările și conexiunile.
Într-un context complicat, fragilizant, dur, în care războiul încă este posibil, credem că dansul și arta au forța de a aduce oamenii împreună și de a crea solidaritate.
După o pauză de trei ani, Centrul Național al Dansului București revine cu un festival internațional dedicat dansului contemporan, artelor performative și altor conținuturi și formate: 10 spectacole de dans contemporan, cine colective, concerte, ateliere și DJ sets, întâlniri cu artiști, conferințe și poezie feministă, și un maraton de idei pentru Planeta Pământ, care dau spațiu unor discursuri emancipatoare, și, nu în cele din urmă, aduc bucuria de a continua împreună.

––

🌈 Festivalul Iridescent este un spațiu de explorare a unor concepte/subiecte relevante, în legătură cu ceea ce ne afectează societățile și comunitățile acum. Ediția din 2022 adresează subiecte actuale (criza climatică, biodiversitate, feminism, micro-istorii), chestionează antropocentrismul, provoacă moduri de gândire nefamiliare, critice și poate chiar inconfortabile. Aduce oamenii împreună.

––

🔵 𝗔𝗿𝘁𝗶𝘀̦𝘁𝗶

Artiștii invitați în această primă ediție a festivalului Iridescent sunt:
Ana Pi (FR/BR) / Va-Bene Elikem Fiatsi (GHA) / Laura Sandu, Andrada Yunusoglu, Anca Bucur, Nóra Ugron, Jasmina Al-Qaisi, bianca ela, Sașa Zare (RO) / Suce Fraga (RO) / Ioana Marchidan (RO) / Mădălina Dan (RO) / Simona Deaconescu (RO) / Rebecca Journo & Mathieu Bonnafous – Collectif La Pieuvre (FR) / Platforma CORP. (RO) / Yulia Arsen (RU/IL) / Corina Cimpoieru, Renate Dinu, Paula Dunker (RO) / Jacopo Jenna (IT) / Gaston Core (SP).

––

🔎 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮̆𝗿𝗶 𝗮𝗹𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝘂𝗹𝘂𝗶

Toate detaliile despre evenimentele și programul festivalulului Iridescent sunt pe cndb.ro:
https://cndb.ro/productie-si…/festivalul-cndb/iridescent/

🔖 𝗕𝗶𝗹𝗲𝘁𝗲𝗹𝗲 la spectacole se pot achiziționa online via cndb.ro și pe kompostor.ro:
https://www.kompostor.ro/evenimente-cndb-20.

‼️ 𝗜𝗿𝗶𝗱𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝘁 – 𝗣𝗮𝘀𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹
Pass-ul festivalului dă acces la toate spectacolele și evenimentele. Acesta este disponibi doar până pe 6 mai pe kompostor.ro. Pass-ul poate fi accesat dând click pe oricare dintre evenimentele festivalului, de pe kompostor.ro.

––

CNDB a fost încă de la înființare un spațiu extins al intersecțiilor dintre arte, o platformă care a prezentat nenumărate conținuturi și formate, iar Festivalul Iridescent este un proiect gândit să continue interesul CNDB pentru intersecțiile dintre arte și să creeze un cadru interdisciplinar, intersecțional, divers și deschis.

––

Iridescent – Festival internațional de dans contemporan și alte reconfigurări ale sensibilului este un eveniment produs de Centrul Național al Dansului București, cu sprijinul Aerowaves – Dance across Europe, Institutul Francez din România, ARCUB-Centrul de proiecte culturale al Municipiului București, STB-Societatea de Transport București, BlitzTV, Radio România Cultural, ELLE.
Spectacolele produse de Collectif La Pieuvre (FR) sunt prezentate cu sprijinul Institut Français Paris prin programul Relance Export 2022.
Mulțumiri Teatrelli & Creart – Centrul de Artă și Tradiții al Municipiului București pentru sprijinul tehnic.
Iridescent prezintă și seria de evenimente „Corpuri sonore”, un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
*Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

––

🤝 𝗦𝘂𝘀𝘁̦𝗶𝗻𝗲𝗺 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀̦𝘁𝗶𝗶 𝗱𝗶𝗻 𝗨𝗰𝗿𝗮𝗶𝗻𝗮! 🤝

Pe toată perioada festivalului susținem campania de strângere de fonduri inițiată de colegul nostru Viktor Ruban (Ucraina) și încurajăm contribuțiile la fondul de urgență pentru sprijinirea artiștilor ucraineni – Ukrainian Emergency Performing Arts Fund:
https://www.uepaf.org.ua/

cndb.ro

–––––––––––––––––––––––––

[EN]

🟣 𝗔𝗿𝗴𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁

Certain topics and topics always remain urgent and need to be re-addressed, updated and viewed from new perspectives. In the context in which the dominant structures generate and maintain the conditions that
brought us in the situation of living simultaneously with the climate crisis, the pandemic and the war, it seems important to reflect upon the power relations in society, on the relationship between man and the environment and to talk about the gap between privileged and defenseless bodies.
Instead of a unique festival theme, which forces the presentation of performances aligned and disciplined by one’s will, we bring diverse content and formats that look beyond the great narratives. We therefore propose subjectivities that relate to personal micro-histories, in order to bring to the surface, the multitude of iridescences of the same ever-changing realities.

🌈 𝗜𝗿𝗶𝗱𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝗰𝗲 – 𝗮 𝗻𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘁𝗼𝗼𝗹, 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲𝘀 𝘁𝗵𝗼𝘂𝗴𝗵𝘁

Iridescence occurs when a surface changes color, as a reflection of light, in the presence of liquid particles. It is visible in some animals, in certain minerals and in the plant kingdom.
As a way of understanding the world, iridescence becomes a navigational tool that guides and shapes thinking. Thus, the surface is no longer perceived as a simple boundary, but as a brilliant place of convergence of insoluble multiplicity (apud. Tavi Meraud. Iridescence, Intimacies – Journal #61 E-Flux/E-Flux.Com, 2015). Iridescent thinking moves through different sets of possibilities and realities, follows and examines upheavals and connections.
In a complicated, fragile, harsh context in which war is still possible, we believe that dance and art have the power to bring people together and create solidarity.
After a three-year break, the The National Center for Dance Bucharest (CNDB) returns with an international festival dedicated to contemporary dance, performing arts and other contents and formats: 10 choreographic productions from abroad and from Romania, workshops, conferences, group dinners, DJ sets, a listening session, an evening of poetry & a concert and a marathon of ideas for planet Earth, which give space to emancipatory speeches, and, last but not least, bring the joy of continuing together.

––

🌈 The Iridescent Festival is a space for exploring relevant concepts/topics, in relation to what affects our societies and communities now. The 2022 edition addresses current issues (climate crisis, biodiversity, feminism, micro-stories), questions anthropocentrism, provokes unfamiliar, critical and perhaps even uncomfortable ways of thinking.
Bring people together.

––

🔵 𝗔𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀

The first edition of Iridescent bring the following artists:

Ana Pi (FR/BR) / Va-Bene Elikem Fiatsi (GHA) / Laura Sandu, Andrada Yunusoglu, Anca Bucur, Nóra Ugron, Jasmina Al-Qaisi, bianca ela, Sașa Zare (RO) / Suce Fraga (RO) / Ioana Marchidan (RO) / Mădălina Dan (RO) / Simona Deaconescu (RO) / Rebecca Journo & Mathieu Bonnafous – Collectif La Pieuvre (FR) / Platforma CORP. (RO) / Yulia Arsen (RU/IL) / Corina Cimpoieru, Renate Dinu, Paula Dunker (RO) / Jacopo Jenna (IT) / Gaston Core (SP).

––

🔎 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗳𝗼𝗿 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲

More details about the events and the programme of the festival on cndb.ro:
https://cndb.ro/…/pro…/cndb-festival/cndb-festival-2022/

🔖 𝗧𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁𝘀 are available online on cndb.ro and kompostor.ro at:
https://www.kompostor.ro/evenimente-cndb-20.

‼ ️ 𝗜𝗿𝗶𝗱𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝘁 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗣𝗮𝘀𝘀

The festival pass gives access to all events in the program and is available until the 6th of May on kompostor.ro. To access it, click on any of the events of the festival on kompostor.ro.

––

CNDB has been an extensive space for intersections between the arts since its establishment, a platform that has presented countless formats, and the Iridescent Festival is a project designed to continue CNDB’s interest in the intersections between arts and tp create an interdisciplinary, intersectional, diverse and open framework.

––

🤝 𝗪𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗨𝗸𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗮𝗻 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀!

Throughout the festival, we support the fundraising campaign initiated by our colleague Viktor Ruban (Ukraine) and encourage contributions to the emergency fund to support Ukrainian artists – Ukrainian Emergency Performing Arts Fund

👉 https://www.uepaf.org.ua/.

Detalii Eveniment

Data:
Vineri 06 Mai 2022

Program:
De la 19:30

Orasul:
București

Detalii Locație

Studio CNDB

Oraș:
Bucureşti

Adresa:
Bd Marasesti 80-82

Abonează-te la Newsletterul Gokid! Fii la curent cu evenimentele importante pentru copii din București!
DISTRIBUIE

EVENIMENTE SI ACTIVITATI LA CARE MERGEM CU COPILUL