OmFest #3 | On the Move Edition – Online

19-21 Iunie 2020
București

*for English, scroll down

Celebrăm Ziua Mondială a Refugiatului printr-o ediţie cu mişcare şi muzică în online.
Alături de UNHCR România, British Council Romania, Vertigo Dance School şi partenerii noştri am creat Ediţia 2020, OmFest on the move. Festivalul va aduce laolaltă în online artişti muzicali şi dansatori care vor celebra împreună Ziua Mondială a Refugiatului de pe 20 iunie.

Copiii refugiaţi şi migranţi care au făcut mişcare acasă în ultimele luni au pregătit coregrafii de dans pe diferite stiluri şi vor să danseze împreună cu noi pe 20 iunie.

Alături de ei, mai mulţi artişti vor intra live şi vor celebra această zi printr-un moment muzical, creaţie muzicală şi momente de dans susţinute de sportivi de performanţă şi dansatori profesionişti.

Ediţia din acest an face parte din seria de evenimente culturale Refugee ArtStart şi îşi propune să comunice prin muzică şi dans cu copiii refugiaţi şi migranţi din Bucureşti.

Program:

Vineri, 19 iunie 2020, 18.00 -18.30

Deschidem Festivalul din acest an cu o creaţie muzicală a copiilor refugiaţi şi migranţi. Proiectul se numeşte HOME şi este iniţiat de British Council România cu implicarea lui David, împreună cu partenerii săi de la Rezidenţa21
Sillyconductor şi MATKA

Aceştia vor prezenta în premieră un material audio mixat de ei în urma unor workshop-uri susţinute în prealabil cu copiii refugiaţi şi migranţi.
Prezentarea materialului audio se va face live de către producător împreună cu David Hughes, British Council Romania, Rezidenţa21, Silly Conductor şi Asociatia Matka.

Sâmbătă, 20 iunie 2020, 18.00 -19.00

Celebrăm această zi prin mişcare şi ritm, o bunăstare sufletească şi fizică creată prin dans. Proiectul se numeşte We dance with Refugees şi prezintă un program extraordinar de dans pregătit de copiii refugiaţi şi instructori de dans, sportivi şi dansatori care inspiră fericire şi crează bucurie.

Alături de partenerii noştri Vertigo Dance School vor intra live mai mulţi sportivi şi dansatori profesionişti care vor prezenta câte o coregrafie pe stiluri diferite de dans. Copiii refugiaţi şi migranţi vor avea şi ei un moment artistic.
Alexandru Axx Constantin Mihai & Irina Cristian and Cristina

Duminică, 21 iunie 2020, 20.00 – 20.40

Încheiem ediţia din acest an cu emoţia creată de măiestria muzicii şi transmitem trăirile cu ajutorul sunetelor. Forţa muzicii ne apropie şi ne uneşte, o artă care este prezentă în viaţa fiecăruia.

Alături de refugiaţi şi în acest an, Soul Serenade ne invită la un concert live în online şi ne spun cum să ne bucurăm de tainele acestei arte minunate.

#WorldRefugeeDay #RefugeeDay #WithRefugees

____
*EN

We celebrate the World Refugee Day in this year’s edition with online music & motion.
Together with UNHCR Romania, British Council Romania, Vertigo Dance School and our partners we’ve created the 2020’s edition – OmFest on the move! The festival will bring together, online, musicians and dancers who will celebrate the World Refugee Day on the 20th of June.

Refugee & migrant children who practiced at home in the last few months are now ready to show dance choreographies on a variety of styles and they’re inviting us to join thom on the 20th of June.

But they’re not the only ones: more artists will go live and celebrate this day through music and dance along professional dancers and sportsmen.

This year’s edition is part of the cultural series called Refugee ArtStart, which ActivRandom Association is using to communicate with the refugee & migrant children from Bucharest through artistic explorations: painting, singing or dancing.

Schedule:

Friday, 19th of June 2020, 18:00-18:30
The Festival will start with a musical creation made by refugee & migrant children. The project is called HOME and is initiated by British Council Romania & coordinated by David Hughes, together with his friends and partners from Rezidenta21, Sillyconductor and Matka Association
They will showcase for the first time ever, an audio mix which they crafted following the workshops they attended.
The audio mix will be shown live by the producer together with David Hughes, British Council Romania, Rezidenţa21, Silly Conductor and Matka Association.

Saturday, 20th of June, 18:00-19:00
We celebrate this day through motion and rhythm, an inner & physical goodness created through dance. The project is called “We dance with Refugees” and it shows an extraordinary program that refugee children & their dance teachers had put up for us, together with sportsmen and dancers who all inspire happiness and create joy.

Together with our partners from the Vertigo Dance School, many professional sportsmen and dancers will join in the live session and will show us each one choreography, on different dance styles. Of course, the refugee & migrant children will also have an artistic number of their own.
Alexandru Axx Constantin, Mihai & Irina, Cristian and Cristina

Sunday, 21st of June, 20:00-20:40

We will finish this year’s edition with the emotion created by the mastery of music and broadcast our feelings through sounds. The force of music keeps us close and unites us through art.

Happy to be close and support the refugees this year as well, Soul Serenade invites all of us to a live online concert and will show us how to enjoy the secrets of this beautiful moment.

Partners

2020’s edition – OmFest on the move! Is a project created by ActivRandom with the support of UNHCR Romania

In collaboration with
British Council Romania
Vertigo Dance School
Swing Steps Bucharest
Rezidenţa21
Sillyconductor
@Asociatia Matka
Soul Serenade

Cristian and Cristina
Alexandru Axx Constantin
Mihai & Irina
Alin
Fatima
Gabriela Leu
David Hughes
Carmen Placinta
Iosif Prodan

#WorldRefugeeDay #RefugeeDay #WithRefugees
#omfest #onthemove

Detalii Eveniment

Perioada:
19-21 Iunie 2020

Orasul:
București

DISTRIBUIE

EVENIMENTE SI ACTIVITATI LA CARE MERGEM CU COPILUL