Vacanța la MNAC | Un modul pentru copii cu Irina Cangeopol

12:00
09-11 August 2018
București

For English please scroll down.

 RO: Muzeul Național de Artă Contemporană continuă seria de evenimente educative, în care invită copiii să-și petreacă vacanța de vară descoperind atât colecția muzeului cât și moduri de expresie creative, adaptate vârstei lor. Vacanța la MNAC este un proiect inițiat și coordonat de Mălina Ionescu.

UN MODUL DE ARTĂ CU IRINA CANGEOPOL
🖍️ Joi, 9 august, 12:00-14:00: Ilustrație – personaje fantastice, pentru copii cu vârste cuprinse între 6-12 ani, în limita a 20 de locuri disponibile.
🖍️ Vineri, 10 august, 12:00-14:00: Origami și fotocolaj – mail-art, pentru copii cu vârste cuprinse între 6-12 ani, în limita a 20 de locuri disponibile.
🖍️ Sâmbătă, 11 august, 12:00-14:00: Instalație sculpturală abstractă, pentru copii cu vârste cuprinse între 6-12 ani, în limita a 20 de locuri disponibile.
Acces: 32 lei per atelier. Costul biletului include și vizitarea muzeului de către însoțitori.
Înscrieri via e-mail, la [email protected]. Acestea se pot face atât pentru întreaga serie de trei ateliere, cât și separat.

#1: Ilustrație – personaje fantastice
Vă plac poveștile? Dar cărțile cu povești colorat ilustrate? Ar putea fi distractiv să îți propui să creezi cel mai nostim și neobișnuit personaj de poveste, evident nemaivăzut până acum. Pentru mine asta ar fi o incitantă provocare. Voi ce spuneți?

Ne vom inspira din expoziția „Contrapunct” deschisă la atejul 3 al MNAC, o retrospectivă a soților artiști Georgeta Năpăruș și Octav Grigorescu. Vom răsfoi cărți frumos ilustrate și apoi vom fi noi înșine ilustratori închipuind personaje fantastice într-o compoziție liberă, folosind creioane, tuș, acuarele și baiț de nuc pe suport de hârtie.

#2: Origami și Fotocolaj
Ați aflat până acum despre mail-art? Dacă nu, haideți să vedem împreună colecția de plicuri și scrisori deschise din perioada comunistă a artistului contemporan Iosif Király, care se desfășoară într-o amplă instalație pe un întreg perete al cabinetului de la etajul 2 al muzeului. De altfel, întreaga expoziție de la etajul 2 poartă titlul sugestiv „Uși Închise. Plicuri Deschise”, făcând aluzie la rezistența prin artă din perioada comunistă.

Vom încerca și noi acest tip de comunicare prin artă într-un joc pe perechi, în care fiecare din cei doi va compune o scrisoare vizuală din fragmente ale unor fotografii din reviste pe care le va recompune pentru a transmite un mesaj partenerului.

Apoi ne vom confecționa plicuri în cea mai simplă tehnică origami, vom introduce în ele colajele noastre, le vom timbra, data, semna ca pentru poștă și le vom livra personal coechipierului nostru.

#3: Instalație sculpturală abstractă
În sala din dreapta a expoziției artistului Iosif Király „Uși Închise. Plicuri Deschise” se află expuse o serie de desene și obiecte realizate de acesta în timpul anilor de școală. Forme modulare din lemn, carton decupat și pictat, în care elemente repetitive se succed prin fața ochilor noștri în ritmuri iluzioniste.

Haideți să ne jucăm și noi cu astfel de provocări creative, pornind de la materiale simple, nepretențioase și reciclabile, cum ar fi cutiile de carton de diferite forme și mărimi. Posibilitățile de asamblare sunt nenumărate, iar sursele de inspirație pe măsură. Vom putea adăuga culoare sculpturilor noastre, la liberă alegere.

Irina Cangeopol este artist vizual, profesor la gimnaziu și specialist în educație culturală prin arte vizuale. Vara trecută a coordonat cele 12 ateliere cu copii din medii diverse în cadrul proiectului „Mișcare și Culoare” de educație prin arta contemporană implementat de Asociația Secția de Coregrafie în parteneriat cu MNAC, proiect ce a fost distins cu Premiul I în cadrul Galei Societății Civile. Ediția a XVI din 2018, la secțiunea Artă și Cultură.

/EN: The National Museum of Contemporary Art continues its series of educational activities that invite children to spend their summer holidays engaged in creative activities that will have them discover both the museum’s collection, as well as various creative means of expression, adapted to their age. Summer Holiday at MNAC is a project initiated and coordinated by Mălina Ionescu.

AN ART MODULE WITH IRINA CANGEOPOL

🖍️ Thursday, August 9, 12:00-2:00 PM: Illustration – Fantastic Characters, for children aged 6-12, in the limit of 20 available places.
🖍️ Friday, August 10, 12:00-2:00 PM: Origami and Collage – Mail-art, for children aged 6-12, in the limit of 20 available places.
🖍️ Saturday, August 11, 12:00-2:00 PM: An abstract sculptural installation, for children aged 6-12, in the limit of 20 available places.

Acces: 32 lei per workshop. The ticket price includes the visit to the museum for children aged 6-12, in the limit of 20 available places.
Enrollment via e-mail, at [email protected]. This can be done for the whole three event series, as well as separately.

#1: Illustration – Fantastic characters
Do you like stories? How about colouring books? Wouldn’t it be funny to create your own, most unusual story character ever? For us it’s an exciting challenge. What do you say?

We will draw our inspiration from the “Counterpoint” exhibition on the 3rd floor of MNAC Bucharest, a retrospective of artists Georgeta Năpăruș and Octav Grigorescu. We will go through beautifully illustrated books and then we’ll put our own selves in the shoes of an illustrator, imagining fantastic characters in an act of free composition, using crayons,

Vom răsfoi cărți frumos ilustrate și apoi vom fi noi înșine ilustratori închipuind personaje fantastice într-o compoziție liberă, folosind creioane, ink, watercolors and walnut on paper.

#2: Origami and Collage – Mail-art
Have you learned about mail-art before? If not, let’s take a stroll through the collection of envelopes and letters from the communist period that contemporary artist Iosif Király displays in an ample installation along the wall inside the cabinet on the 2nd floor of the museum. Actually, the whole exhibition bears a suggestive title, “Closed Doors. Open Envelopes”, an allusive stance to resistance through art during communist times.

We will try this type of communication through art ourselves, in a game of pairs, in which each of us will compose a visual letter using collages of photos from magazines, that we will recompose and send as a message to our partner.

Then we will make envelopes from an easy origami technique, and we will introduce our collages inside them, put a stamp, a date and a signature for the post and we will personally deliver them to our team-mate.

#3: An Abstract Sculptural Installation
In the room to the right of artist Iosif Király’s “Closed Doors. Open Envelopes” exhibition you can find a series of drawings and objects that he made while he was in school. Modular wooden work, cardboard cuts and paintings, in which repetitive elements alternate in front of our eyes in illusory rhythms.

Let’s try and play with such creative challenges ourselves, by using simple, unpretentious and recycled materials, such as cardboard boxes in different shapes and sizes. There are countless ways to assemble them, and the same goes for our sources of inspiration. We can even add colour to our sculptures, if we so wish.

Irina Cangeopol is a visual artist, secondary school teacher and a specialist in cultural education through visual arts. Last summer she coordinated the 12 workshops involving children from various mediums in the frame of the “Movement and Color” educational project in partnership with MNAC Bucharest, which was awarded the first prize in the XVI-th edition of Gala Societății Civile in 2018, under the Arts and Culture section.

Detalii Eveniment

Perioada:
09-11 August 2018

Ora incepere:
12:00

Orasul:
București

Detalii Locație

Muzeul Național de Artă Contemporană

Oraș:
Bucuresti

Adresa:
Str. Izvor 2-4, aripa E4

Abonează-te la Newsletterul Gokid! Fii la curent cu evenimentele importante pentru copii din București!
DISTRIBUIE

EVENIMENTE SI ACTIVITATI LA CARE MERGEM CU COPILUL