Bucharest Short Film Festival 2018

08-14 Decembrie 2018
București

A III-a ediție BSFF

Festivalul de scurtmetraje Bucharest Short Film Festival revine cu cea de a 3-a ediție în perioada 8-14 Decembrie, la Cinemateca Eforie, cu o nouă selecție de filme excepționale, premiate în cele mai mari festivaluri de film din lume: Annecy, Bafta, Berlinale, Cannes, Clermont-Ferrand, Edinburgh, Locarno, Moscova, Palm Springs, Raindance, Veneția, Sundance, Tribeca, Toronto, și multe, multe altele!

7 seri de festival de film cu scurtmetraje provenind din întreaga lume, selectate dintre cele peste 1.400 de filme înscrise în competiția BSFF 2018: Argentina, Belgia, Brazilia, Canada, Columbia, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Republica Moldova, Olanda, Polonia, România, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Ungaria.

Juriul BSFF 2018 este format din: Caroline Gombé [actriță de film, televiziune și teatru și director artistic al festivalului www.carolinegombe.com], Octavian Chiriac [animator 2D & 3D, www.fatfox.ro], Sorin Baican [editor de film, producător audio-vizual http://www.studioset.tv/], Daniel Șerbănică [director de imagine https://vimeo.com/user1604311], Adrian Agheniței [animator 2D], Alex Doiciu [animator 3D, https://vimeo.com/300241897], Bogdan Filip [director de imagine și fotograf], Ștefan Crișan [producător muzical și editor de sunet], și Radu Munteanu, producător și regizor de film, inițiatorul & directorul festivalului BSFF.

Mai multe informații despre membrii juriului, ca și despre programul festivalului și filmele selecționate în cadrul celei de-a treia ediții BSFF, pot fi găsite pe site-ul nostru, www.bucharestshort.ro

Filmele sunt subtitrate în română & engleză.

BUCHAREST SHORT FILM FESTIVAL [BSFF] [www.bucharestshort.ro] este un eveniment anual, gândit cu și pentru artiști, pentru a le oferi acestora o platformă de exprimare liberă. Independentă.

BSFF este un festival de film de scurt metraj care prezintă și premiază unele dintre cele mai bune noi filme internaționale de scurt metraj, în categoriile: Animație, Documentar, Drepturile omului, Experimental, Film Narativ, Fashion, Stop Motion, Student, Video-clip, acordând prioritate filmelor independente, întotdeauna. De ce?

INDEPENDENT, acesta este cuvântul cheie pentru BSFF. Pentru că festivalul este fondat și organizat de către profesioniști independenți din domeniul filmului și se concentrează asupra artiștilor independenți din cinema, din întreaga lume. BSFF reprezintă o alternativă artistică față de ceea ce se prezintă în alte festivaluri din România, având ca scop recunoașterea, prezentarea și răspândirea celor mai profesioniste, mai inovatoare și mai interesante noi scurt metraje internaționale, dând prioritate filmelor independente, întotdeauna.

BSFF prezintă publicului un conținut excepțional. Aria largă de proveniență a filmelor din festival oferă o perspectivă universală asupra felului în care trăim și simțim prezentul. Festivalul invită în România artiști străini în premieră, artiști cu o voce nouă și curajoasă, artiști care reflectă, prin ceea ce creează, perspectivele generațiilor noi, iar edițiile precedente ale festivalului au dovedit autenticitatea acestor afirmații, in situ. Sălile cinematografelor au fost arhi-pline sau aproape pline, seri la rând, și aplauzele fervente ale publicului au însoțit aproape toate filmele proiectate în cadrul celor două ediții BSFF: 2016 & 2017.

Motivația noastră este excelența, creativitatea și inovația în arta cinematografică.

–––––––––––

The 3rd edition of BSFF

Bucharest Short Film Festival returns with the 3rd edition between 8th and 14th of December, at Cinemateca Eforie, with a new selection of exceptional films awarded in the biggest film festivals around the world: Annecy, Bafta, Berlinale, Cannes, Clermont-Ferrand, Edinburgh, Locarno, Moscow, Palm Springs, Raindance, Venice, Sundance, Tribeca, Toronto, and many, many more!

7 nights of film festival with short films coming from all over the world, selected from over 1.400 submitted films entered in the BSFF 2018 competition: Argentina, Belgium, Brazil, Canada, Colombia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Israel, Poland, Republic of Moldova, Netherlands, Romania, Spain, Sweden, Switzerland, United States of America.

Jury BSFF 2018 consists of: Caroline Gombé [film, television and theater actress and artistic director of the festival www.carolinegombe.com], Octavian Chiriac [animator 3D www.fatfox.ro], Sorin Baican [film editor, audio-visual producer http://www.studioset.tv/], Daniel Şerbănică [director of photography https://vimeo.com/user1604311], Adrian Agheniței [aniamtor 2D], Alex Doiciu [animator 2D & 3D https://vimeo.com/300241897], Bogdan Filip [director of photography and photographer], Stefan Crişan [music producer and sound editor], and Radu Munteanu, film producer and director, the initiator & the director of the BSFF festival.

More information about the jury members, as well as about the festival program, and the films selected in the third edition of the BSFF, can be found on our website, www.bucharestshort.ro

Films with English & Romanian subtitles.

BUCHAREST SHORT FILM FESTIVAL [BSFF] [www.bucharestshort.ro] is an annual event, designed with and for artists, to offer them a platform of free expression. An independent one.

BSFF is a short film festival that presents and rewards some of the best new international short films in the categories: Animation, Documentary, Human Rights, Experimental, Narrative Film, Fashion, Stop Motion, Student, Music-video, giving priority to independent films, always. Why?

INDEPENDENT, this is the keyword for BSFF. Because the festival was founded and organized by independent film professionals and focuses on independent cinema artists around the world. BSFF is an artistic alternative to what is shown in other festivals in Romania, with the aim of recognizing, presenting and spreading the most professional, innovative and exciting new international short films, always giving priority to independent films.

BSFF presents exceptional content. The multitude of places in the world these short films come from offers an universal perspective over the way we live and feel about the present. The festival invites foreign artists in Romania, for the first time, artists with a new and courageous voice, artists who reflect, through what they create, the perspectives of new generations. And the previous editions of the Festival, proved the authenticity of these statements, in situ. The cinema halls was more-than-full or almost full, evenings in a row, and the fervent applause of the audience accompanied almost all the projected films in BSFF 2016 & 2017 editions.

Our motivation is excellence, creativity and innovation in the cinematic art.


 RECOMANDARE

Detalii Eveniment

Perioada:
08-14 Decembrie 2018

Ora incepere:
19:00

Ora terminare:
21:00

Orasul:
București

Abonează-te la Newsletterul Gokid! Fii la curent cu evenimentele importante pentru copii din București!
DISTRIBUIE

EVENIMENTE SI ACTIVITATI LA CARE MERGEM CU COPILUL