Ecstatic Dance * Awaken Body Open Heart * Cacao Ceremony

Sunday 26 November 2017
București

O dată pe lună, duminica: celebrăm, explorăm și vindecăm prin dans

ECSTATIC DANCE * CEREMONIE CU CACAO * ORĂ ÎN COMUNITATE
***DJ Esta Polyesta (ECSTATIC DANCE AMSTERDAM & GOA)***
Workshop paralel pentru copii / Zonă de masaj & relaxare / Potluck vegan

Patru ore de muzică, mișcare și comunitate, în care Ecstatic Dance îți oferă prilejul să simți…
• energia hrănitoare a dansului
• conexiunea întărită cu corpul tău și cu ceilalți
• încrederea sporită în libertatea și autenticitatea ta de exprimare

ÎNAINTE SĂ VII //

Pentru a crea un spațiu curat și confortabil pentru toți, te rugăm vino fără să fi consumat alcool sau alți intoxicanți, fără să porți parfum, lasă pantofii și conversațiile în afara ringului de dans. Ia cu tine o sticlă cu apă și dacă vrei, haine de schimb și pregătește-te să transpiri 😉
Vezi pe site-ul nostru Principiile Ecstatic Dance și răspunsurile la întrebări frecvente!
www.ecstaticdance.ro

CE SE ÎNTÂMPLĂ //

Ecstatic Dance este o formă de meditație prin mișcare liberă, care eliberează cel mai autentic dans din fiecare, generând magie, unitate și energie transformatoare. Ceremonia cu Cacao ne încurajează să aprofundăm conexiunea cu noi înșine și să formulăm o intenție, pregătindu-ne pentru călătoria prin dans și muzică.

Timp de două ore, DJ-ul creează valuri muzicale lente sau rapide, care ghidează dansatorii prin diverse trăiri și intensități. Poți să dansezi așa cum vrei – singur/ă sau cu ceilalți, timid sau expansiv, pe podea sau în aer. Ecstatic Dance oferă mediul în care toți și toate sunt binevenite, unde te poți simți în siguranță să exprimi orice vine la suprafață când îți pui celulele în mișcare.

PENTRU CINE //

Ești binevenit indiferent de condiția ta fizică, experiența ta în dans sau starea ta emoțională. Vei întâlni pe ringul de dans oameni de toate vârstele și aptitudinile, veniți pentru beneficiile minunate ale dansului liber pentru corp, minte și spirit.

Aici găsești libertatea să te miști cum simți, fără presiuni și mai ales ferit de judecăți. Aici suntem cu toții în propriul proces de regăsire de sine prin lucru și joacă cu corpul, într-un mediu în care cultivăm conștientizarea, respectul și compasiunea. Dacă nu găsești locul și oamenii cu care să dansezi, dacă crezi că nu poți dansa, dacă îți simți corpul blocat sau mișcările monotone, Ecstatic Dance este pentru tine.

SERVICII //

Ne bucurăm să te anunțăm că Ecstatic Dance a devenit un spațiu primitor pentru familii cu copii. Special pentru cei mai micuți, am pregătit un workshop de dezvoltare a creativității prin mișcare, susținut de un psiholog cu experiență în lucrul cu copiii, într-o sală alăturată, pentru ca tu să te poți bucura de o experiență completă. Scrie-ne la [email protected] și rezervă un loc pentru copilul tău, cu vârsta între 5 și 11 ani și spune-ne câți ani are.

Noul templu al dansului în care ne întâlnim acum lunar nu are doar o podea generoasă, ci și un spațiu de lounge, pe care ne-am gândit să-l amenajăm pentru masaj și relaxare. Am invitat doi terapeuți pentru a oferi scurte sesiuni de masaj și terapie corporală, care te vor ajuta să intri în contact cu corpul tău.

Te invităm să rămâi cu noi după dans – dacă vrei să împărtășești experiența ta, să cunoști oameni care iubesc să danseze la fel de mult ca tine sau să ne povestești despre tine – la un ceai și o gustare vegană. Vino cu ceva bun și sănătos, împarte cu ceilalți și fă-ți prieteni noi.

PROGRAM //

10:30 Sosire și încălzire
11:00 Ceremonia cu Cacao
12:00 Călătoria Ecstatic Dance
DJ Esta Polyesta
http://www.djpolyesta.nl/
https://soundcloud.com/dj-polyesta
14:15 Oră în comunitate / conectare & pot luck vegan

SCHIMB DE ENERGIE //

100 lei
20 lei / copil

! Locuri limitate pentru ceremonia cu cacao !
>>> Rezervă-ți locul scriindu-ne un mesaj pe Fb sau un e-mail pe adresa [email protected]

CUM AJUNGI //

Anturaj Dance Studio
Str. Popa Nan nr. 82, etajul 1
La o stație distanță de Foișorul de Foc sau Hala Traian.
Mijloace de transport: troleibuz 70, 79 sau 92 (stația Țepeș Vodă);
Autobuz 135 sau 311 (stația Școala Iancului);
Tramvai 40 sau 56 (stația Universitatea Hyperion), 55 (stația Școala Iancului);
Metrou stația Piața Muncii, la 10-15 min de mers / două stații de tramvai.

/// ENGLISH here///

A Monthly Sunday Dance for Celebration, Exploration and Healing
CACAO CEREMONY * ECSTATIC DANCE JOURNEY * COMMUNITY HOUR
***DJ ESTA POLYESTA (ECSTATIC DANCE AMSTERDAM & GOA)***
Parallel Workshop For Kids / Massage & Chill Lounge / Vegan Pot Luck

In 4 hours of music, movement and community, Ecstatic Dance brings the perfect opportunity to feel…
• nourished by the energy of dance
• strengthened in the connection with your body and others
• reassured of your freedom and authenticity of expression

BEFORE YOU COME //
Ecstatic Dance is an Alcohol and Drug free space. Please refrain from wearing perfume, leave your shoes and conversation outside the dance floor. Take a water bottle and changing clothes with you and be ready to sweat 😉
Visit our website for Ecstatic Dance guidelines and FAQ.
www.ecstaticdance.ro

WHAT TO EXPECT //
Ecstatic Dance is a free form dance meditation that frees the most authentic dance within yourself, generating magic, unity and transformational energy. With the Cacao Ceremony we’re encouraged to deepen the connection with ourselves, getting ready for the dance and music journey.

For two hours, the DJ will create waves of slow and rapid music, guiding the dancers through different intensities. You can dance as you wish, alone or with others, big or small, lying on the floor or jumping in the air. Ecstatic Dance welcomes everyone and everything. We wish to create a safe container where you can feel free to express whatever comes up when you shake up your cells.

FOR WHO //
You are welcome to join us regardless your experience, your physical or emotional shape. On the dance floor you will be meeting people of all ages and aptitudes who came for the wonderful benefits and nourishments of dance for the body, mind and spirit.

Here you can find the freedom to move as you feel like, with no pressures and especially no judgments. We are all here on our own individual process of rediscovering ourselves, in an environment where we are cultivating awareness, respect and compassion. If you can hardly find the place or the people to go dancing with, if you think you can’t dance, if you feel your body stiff or your movements monotonous, Ecstatic Dance is the place for you.

SERVICES //
We are happy to announce that Ecstatic Dance became a family friendly space. Especially for the younger ones, we have prepared a workshop of creativity through movement, held by a psychologist experienced in working with children, in a room nearby, so you can enjoy a full experience. Write us at la [email protected] to book a place for your child between 5 and 11 years old and please mention his/her age.

Our new dance temple has not only a generous dance floor but also a lounge space that we thought to design for massage and relaxation. We invited two therapists that will offer short massage and body therapy sessions to help you get in touch with your body.

We invite you to stay with us after the dance – if you want to share your experience, meet people that love dancing as much as you or tell us about yourself – over a tea and a vegan snack. Bring something yummy and healthy, share with others and make new friends.

TIMETABLE //
10:30 Enter the space & warm-up
11:00 Cacao Ceremony
12:00 Ecstatic Dance Journey
DJ Esta Polyesta
http://www.djpolyesta.nl/
https://soundcloud.com/dj-polyesta
14:15 Community Hour / Connection & Pot Luck

ENERGY EXCHANGE //
100 lei
25 lei / child

! Limited spots for the Cacao Ceremony!
>>>Book your place writing us on Fb or our e-mail address [email protected]

GETTING THERE //
Anturaj Dance Studio
No. 82 Popa Nan Street, First Floor
One station away from Foișorul de Foc or Hala Traian.
Transport: trolley 70 (Țepeș Vodă Station) or 79 (Matei Voievod Station);
Tram 40 or 56 (Universitatea Hyperion Station);
Metro: Piața Muncii Station, 10-15 min walking or two tram stations.

Detalii Eveniment

Data:
Sunday 26 November 2017

Program:
11:00 - 14:00

Orasul:
București

Abonează-te la Newsletterul Gokid! Fii la curent cu evenimentele importante pentru copii din București!

EVENIMENTE SI ACTIVITATI LA CARE MERGEM CU COPILUL